083.483.8888
Đăng ký

Nhằm giúp người dùng có cái nhìn trực quan và tổng quát hơn về giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp 1Office – đặc biệt là phần quản lý công việc quy trình, 1Office đã cải tiến một loạt các tính năng hữu ích.

  1. Nâng cấp công việc quy trình

  1. Cài đặt quy trình mẫu

  Bổ sung thêm đính kèm trên từng Node quy trình.

Trên thực tế, quy trình nào cũng có nhiều bước. Ở mỗi bước đều có rất nhiều vấn đề phát sinh cần phải chú ý. Hiểu được điều này, đội ngũ phát triển sản phẩm của 1Office bổ sung thêm tính năng đính kèm tài liệu lên từng Node quy trình (các bước trong công việc quy trình) để người sử dụng dễ dàng đính kèm những tài liệu, vấn đề cần lưu ý khi thực hiện. 

Bổ sung đính kèm các Node trong công việc quy trình

Thêm Checkbox: Cho phép – Không cho phép xem chéo công việc của nhau.

Mỗi doanh nghiệp có một quy ước về bảo mật khác nhau. Một quy trình sẽ có nhiều bước, mỗi bước lại do 1 người/ 1 phòng ban hay bộ phận đảm nhiệm. Để đảm bảo tính bảo mật cho từng bước, 1Office phát triển thêm tính năng: Cho phép hoặc không cho phép xem chéo công việc của nhau. 

Trong phần cài đặt tại Node (các bước trong công việc quy trình) sẽ có thao tác chọn “Cho phép xem Node”. Nếu bạn muốn người dùng chỉ được phép xem được những công việc trong các bước mình cần làm, mà không được phép xem các công việc ở bước khác, thì chọn “Không cho phép xem Node” đó. 

Người dùng có thể tùy biến chọn người được phép xem các bước

Nếu bạn không chọn “Cho phép xem Node” thì hệ thống sẽ mặc định là tất cả người dùng tham gia vào quy trình sẽ xem được chi tiết các bước trong quy trình. 

2. Công việc quy trình

Để hỗ trợ tạo mới và theo dõi các đối tượng liên quan ngay trong công việc, 1Office đã bổ sung tác vụ liên quan ngoài màn hình danh sách. Người quản lý cũng dễ dàng theo dõi công việc hơn.

Bổ sung các tác vụ liên quan để quản lý theo dõi công việc dễ dàng

II. Nâng cấp công việc thường

1. Bổ sung các trạng thái công việc

Để phù hợp với trạng thái công việc của doanh nghiệp, 1Office bổ sung thêm 1 số trạng thái: Chờ, Đang thực hiện, Đang đánh giá, Hoàn Thành, Chưa hoàn thành, Tạm dừng, Đã Hủy, Quá hạn.

Bổ sung trạng thái công việc

Khi người thực hiện báo cáo công việc sang trạng thái hoàn thành, hệ thống sẽ xổ ra 2 trường hợp: Bắt đầu thực tế và kết thúc thực tế. Đối với người quản lý, khi cập nhật trạng thái công việc, hệ thống sẽ không xổ ra 2 trường hợp này. 

2. Cài đặt công việc thường 

Ở công việc thường, hệ thống cho phép cài đặt sau khi người thực hiện báo cáo hoàn thành xong 100% công việc được giao, thì công việc đó chuyển sang trạng thái Đang đánh giá hay Hoàn thành. 

Ngoài ra, hệ thống đã bỏ cài đặt: Người thực hiện công việc xong sẽ chuyển sang trạng thái Hoàn thành, bởi trên thực tế, người thực hiện công việc chỉ có quyền báo cáo tiến độ công việc.

3. Gộp các tác vụ lại trên màn hình danh sách

Thay vì tách các tác vụ: Cập nhật trạng thái, Thời gian, Cập nhật đầu việc và Cập nhật mô tả công việc thì 1Office gộp vào thành 1 tác vụ để quan sát dễ hơn.

Gộp 4 tác vụ trên màn hình danh sách

4. Có thêm nhãn cho công việc

Để phục vụ cho việc lọc và tìm kiếm công việc nhanh hơn, 1Office bổ sung phần thêm nhãn cho công việc. 

Bổ sung nhãn cho công việc

5. Màn hình Dashboard cho công việc thường và quy trình

Để giúp nhà quản lý có cái nhìn trực quan và tổng quát về công việc, quy trình, 1Office nâng cấp thêm màn hình Dashboard: 

Màn hình Dashboard trực quan, dễ hiểu 

Khách hàng của 1Office hãy nhanh chóng cập nhật và trải nghiệm tính năng mới để quản lý công việc, quy trình trực quan, chuyên nghiệp hơn nhé!

Tham gia cộng đồng 1Office để cập nhật thông tin sự kiện

Zalo phone