083.483.8888
Đăng ký

Với mong muốn nâng cao chất lượng sản phẩm và để Quý khách hàng có những trải nghiệm tốt hơn, chúng tôi luôn không ngừng nghiên cứu, phát triển những tính năng mới. Lần nâng cấp này, 1Office cập nhật thêm một số tính năng mới cho các đối tượng trong phân hệ HRM: Tuyển dụng, Nhân sự, Chấm công, Bảng lương, cùng một số tính năng khác.

 I. NGẠCH – BẬC:

Ngạch – Bậc là một tính năng mới, cho phép người quản lý cài đặt Ngạch và Bậc tương ứng với các mức lương, phụ cấp. Quá trình tạo mới Hồ sơ nhân sự, hệ thống sẽ tự động fill mức lương, phụ cấp ứng với Ngạch – Bậc đã được chọn cho nhân sự đó.

II. KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT:

Đổi tên đối tượng thành QUYẾT ĐỊNH , bao gồm 5 quyết định:

 • Quyết định khen thưởng
 • Quyết định điều chuyển phòng ban
 • Quyết định tăng lương
 • Kỷ luật lao động
 • Kỷ luật nội bộ

III. NÂNG CẤP HRM:

 1. Đơn từ:
 • Trong đơn công tác cho phép chọn công tác trong nước/nước ngoài và link sang chấm công.
 • Bổ sung thêm đối tượng liên quan cho Đơn làm thêm, đơn vắng mặt, đơn công tác. Các đối tượng liên quan: dự án, công việc, công việc quy trình, khách hàng, hợp đồng bán, đơn hàng bán.
 1. Tuyển dụng:
 • Khi chuyển HSUV sang HSNS, file đính kèm cũng sẽ lưu sang bên HSNS.
 • API của phần hồ sơ ứng viên bổ sung nhận file đính kèm.
 1. Đánh giá:
 • Khi đánh giá ứng viên, đánh giá năng lực, đánh giá KPI có thể note thêm ghi chú trong quá trình đánh giá.
 • Bỏ phần công thức tính điểm và mức độ quan trọng khi tạo Mẫu đánh giá, hệ thống sẽ tự động tính toán theo công thức mặc định.
 • Khi tạo mẫu / kỳ đánh giá, cho phép người đánh giá các tiêu chí với tỷ trọng đều, lựa chọn hình thức chấm điểm song song hay tuần tự. Trong đó:
 • Tỷ trọng đều: Hệ thống sẽ tự động chia đều 100% tỷ trọng cho các tiêu chí;
 • Chấm điểm song song: Trong 3 đối tượng chấm điểm: Cá nhân, quản lý, giám đốc, ai cũng có thể chấm điểm trước.
 • Chấm điểm tuần tự: Trong 3 đối tượng chấm điểm, bắt buộc phải chấm điểm theo thứ tự: Cá nhân – Quản lý – Ban giám đốc.
 1. Nhân sự:
 • Bổ sung thêm trường Ngày vàoNgày nghỉ việc ở danh sách nhân sự tham gia bảo hiểm.
 • Nhân sự nghỉ thai sản sẽ không hiển thị vào bảng lương nữa.
 • Thêm trạng thái Chờ nhận việc trong Hồ sơ nhân sự.
 • Thêm nhóm gộp trong màn hình danh sách Hồ sơ nhân sự.
 • Đánh giá năng lực: Cho phép tạo kỳ đánh giá từ tác vụ Tạo mới (Trước đây chỉ có thể tạo mới từ Mẫu đánh giá).
 • Bổ sung thêm các trưởng để quản lý người phụ thuộc: Thời gian phụ thuộc, Mã số thuế của người phụ thuộc.
 • Apply quy trình duyệt vào hợp đồng lao động: Chỉ khi hợp đồng được duyệt thì mọi thông tin mới được cập  nhật vào các đối tượng liên quan như: Lịch sử công việc, lương, phụ cấp…
 • Thêm mới các trạng thái: Nghỉ không lương dài hạn; Nghỉ đi nghĩa vụ quân sự ngắn hạn/ dài hạn.
 • Trong chi tiết Hồ sơ nhân sự: Bổ sung kết quả đánh giá năng lực của nhân sự đó.
 • Khi export hoặc chọn các cột hiển thị ngoài danh sách, bạn có thể Tìm kiếm các trường muốn xuất về, thay vì phải kéo và chọn như trước đây:

 • Khi xuất Công làm việc trong Chấm công, có thể chọn các cột để xuất xuống, thay vì xuất theo các cột cố định của hệ thống.
 • Quyết định điều chuyển: Bổ sung thêm trường Lý do, cho phép cài đặt Lý do điều chuyển.
 • Cảnh báo thông minh: Cho phép cài đặt Thời gian nhận thông báo cảnh báo đối tượng.
 • Trong phần Báo cáo đơn từ của Chấm công, thêm 1 loại Báo cáo đơn làm thêm để lấy ra đơn từ làm thêm tính công và làm thêm tính nghỉ bù.
 • Cài đặt phụ cấp: Thêm trường “Đơn vị” trong các loại phụ cấp và từ khóa danh sách “đơn vị” để có thể xuất ra biểu mẫu hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động

 • Cho phép thực hiện các tác vụ Sửa/Xóa đối với những ứng viên đã chuyển sang Hồ sơ nhân sự. Các thông tin Sửa/Xóa này sẽ không ảnh hưởng đến thông tin bên Hồ sơ nhân sự.
 • Trong bảng phân ca, bổ sung cột Công chuẩn trong bảng phân ca, khi công được phân lớn hơn công chuẩn thì sẽ highlight cảnh báo
 • Trong Cài đặt biểu mẫu Hồ sơ nhân sự và biểu mẫu Hợp đồng, bổ sung thêm các từ khóa lấy ra từng loại phụ cấp.
 1. Chấm công:
 • Đối với bảng chấm công cá nhân: highlight những ngày nghỉ lễ.
 • Cảnh báo trong bảng công khi nhân sự có chấm vân tay nhưng chưa có ca làm việc.
 • Bảng chấm công cá nhân: Hiển thị ca làm việc để nhân sự xem được ca cần làm.
 1. Nghỉ phép: 
 • Thêm cài đặt Thời gian áp dụng cho các quy định nghỉ phép.
 • Đổi tên lý do Nghỉ phép thành Nghỉ phép năm, không cho sửa tên lý do.
 1. Cài đặt ngạch – bậc:
 • Bỏ cài đặt Bậc lương.
 • Gom cài đặt Ngạch lương, cấp bậc vào chung 1 màn hình Cài đặt ngạch – bậc, cho phép cài các hình thức lương trên từng ngạch (hiện tại chỉ đang để mặc định là Lương ngày công).

 • Khi cài đặt Ngạch lương, có thể chọn từng hình thức lương với số tiền tương ứng, thay vì chỉ cố định Lương ngày công như hiện tại.
 1. Quyết định: 
 • Các loại quyết định ở menu trái sẽ chuyển vào trong title màn hình, người dùng có thể chọn xem theo từng loại (giống như đơn từ);
 • Quyết định Kỷ luật nội bộ sẽ chuyển thành 1 tác vụ trong Hồ sơ nhân sự.
 1. Đào tạo:
 • Bỏ khóa đào tạo mẫu, tạo khóa đào tạo trực tiếp. Sẽ có 2 hình thức đào tạo:
 • Đào tạo bắt buộc: Đây là hình thức đã có sẵn trên 1Office;
 • Đăng ký đào tạo: Khi chọn hình thức này, những đối tượng được phép đăng ký khóa đào tạo sẽ nhận được thông báo gửi về. Nhân sự cần thực hiện đăng ký trước hạn đăng ký thì mới có thể tham gia khóa đào tạo.

 • Cho phép import khóa đào tạo.
 1. Nâng cấp khác:

 • Trong bộ lọc, bổ sung thêm Option Trực thuộc, để khi tìm kiếm các đối tượng cha, sẽ không fill ra các bản ghi thuộc đối tượng con.
 • Thêm mục Cài đặt hệ thống trên nền tảng App Mobile.
 • Bổ sung phân quyền phân hệ tuyển dụng, đánh giá KPI theo phòng ban, chi nhánh, công ty.
 • Cài đặt ca làm việc: cho phép import các ca làm việc. Trong từng ca, có thể chọn đối tượng áp dụng ca.
 • Cho phép xóa lịch sử import ở các đối tượng.
 • Liên kết lịch phỏng vấn, chăm sóc sang bên phân hệ lịch biểu.

Trên đây là tính năng mới được 1Office nâng cấp trong phân hệ HRM. Ngoài ra, chúng tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp và bổ sung thêm nhiều tính năng mới trong tương lai.

1Office hy vọng sẽ mang đến nhiều trải nghiệm mới cho những khách hàng đang tin tưởng và sử dụng ứng dụng 1Office – Giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham gia cộng đồng 1Office để cập nhật thông tin sự kiện

Zalo phone