Đăng ký

Với mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại hiệu quả trong công việc cũng như trải nghiệm người dùng tốt hơn, 1Office xin trân trọng thông báo sẽ thực hiện thêm mới tính năng Đào tạo và Khen thưởng – Kỷ luật  thuộc phân hệ Nhân sự.

1. Tính năng Đào tạo

Đào tạo là một đối tượng mới thuộc phân hệ Nhân sự, giúp người dùng quản lý quá trình đào tạo (đào tạo nội bộ hoặc đào tạo thuê ngoài) của mỗi nhân sự, vị trí hoặc 1 phòng ban.

Danh sách khóa đào tạo: Tổng hợp các khóa đào tạo chi tiết, mỗi khóa gồm các thông tin về:

 • Tên khóa đào tạo
 • Thời gian đào tạo
 • Kỹ năng đào tạo
 • Hình thức đào tạo
 • Chi phí
 • Giảng viên, học viên
 • Nội dung đào tạo
 • Thảo luận liên quan và các tài liệu đính kèm.

Khóa đào tạo mẫu : Nếu quý khách sử dụng những khóa học lặp đi lặp lại, áp dụng thường xuyên, quý khách có thể lưu thông tin về khóa học đó thành 1 mẫu trên hệ thống 1Office. Từ mẫu này sẽ tạo ra các Khóa đào tạo, giảm bớt việc nhập liệu khi tạo các Khóa đào tạo ở trên.

 Báo cáo, phân tích : Từ những dữ liệu trên hệ thống sẽ tổng hợp và tạo những báo cáo, phân tích về Đào tạo.

2. Tính năng Khen thưởng, Kỷ luật

Tính năng Khen thưởng, kỷ luật thuộc phân hệ Nhân sự, cho phép người dùng tạo, duyệt các quyết định Khen thưởng, Kỷ luật lao động, Kỷ luật nội bộ. Kết quả của các quyết định trên có thể là tiền, bằng khen, quyết định khen thưởng hoặc kỷ luật, quyết định trừ lương,… ( Nếu là tiền và quyết định trừ lương thì có thể link trực tiếp kết quả này với tính năng Bảng lương trên hệ thống để tính toán).

Khen thưởng: Giúp người dùng thiết lập và quản lý các quyết định khen thưởng cho nhân viên trong công ty. Chi tiết Khen thưởng gồm các thông tin:

 • Tên quyết định, Số quyết định
 • Ngày quyết định
 • Hình thức khen thưởng
 • Cấp ra quyết định
 • Nhân viên
 • Tiền thưởng
 • Trạng thái
 • Lý do
 • Quy trình duyệt

Kỷ luật lao động: Giúp người dùng thiết lập và quản lý các quyết định kỷ luật đối với nhân viên trong công ty. Chi tiết mỗi Kỹ luật bao gồm các thông tin:

 • Tên kỷ luật
 • Số quyết định, Ngày quyết định
 • Cấp ra quyết định
 • Hình thức kỷ luật
 • Nhân viên kỷ luật
 • Trạng thái, Lý do

Kỷ luật nội bộ: Danh sách các quyết định kỷ luật nội bộ, chi tiết bao gồm các thông tin:

 • Lỗi vi phạm
 • Người vi phạm
 • Người liên đới, tiền phạt liên đới
 • Ngày hiệu lực

Thư viện lỗi, kỷ luật : Tạo mới, lưu lại danh sách các lỗi vi phạm, kỷ luật đang được quy định, phục vụ cho việc quản lý Kỷ luật nội bộ.

Báo cáo : Từ các dữ liệu trên, hệ thống sẽ tổng hợp và tự tạo báo cáo về các phần: Khen thưởng, Kỷ luật lao động và Kỷ luật nội bộ.

Trên đây là tính năng mới được 1Office nâng cấp tính năng, đào tạo, khen thưởng trong phân hệ HRM. Ngoài ra, chúng tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp và bổ sung thêm nhiều tính năng mới trong tương lai.

1Office hy vọng sẽ mang đến nhiều trải nghiệm mới cho những khách hàng đang tin tưởng và sử dụng ứng dụng 1Office – Giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp.

 

 

Tham gia cộng đồng 1Office để cập nhật thông tin sự kiện

Zalo phone