Đăng ký

Nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng cho doanh nghiệp, trong tháng 8 này, 1Office cho nâng cấp khá nhiều tính năng mới như cài đặt trạng thái, nguồn ứng viên, tạo, cập nhật trạng thái tuyển dụng… Đây là đều là những cải thiện hữu ích, giúp công tác tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn.

1. Nâng cấp mục cài đặt

Khi chiến dịch tuyển dụng hoàn thành, hệ thống sẽ tự động chuyển sang trạng thái hoàn thành khi được đề xuất.

Cài đặt trạng thái

Cho phép người dùng cài đặt các trạng thái của ứng viên tùy thuộc vào các trường có sẵn trên hệ thống.

Người dùng dễ dàng chọn cài đặt trạng thái ứng viên phù hợp với nghiệp vụ tuyển dụng của doanh nghiệp.

Cài đặt nguồn ứng viên

Một trong những thay đổi lớn nhất trong tính năng tuyển dụng đó là cài đặt nguồn ứng viên trên 3 nguồn khác nhau là các cổng tuyển dụng (Vietnamwork, Jobsgo…) mạng xã hội và một số nguồn khác.

Chuyển Cổng Webform và Cổng Mailbox từ Menu vào cài đặt

Cổng Mailbox và webform được chuyển vào mục cài đặt của hệ thống

Mailbox và webform là cổng tuyển dụng giúp bộ phận hành chính nhân sự thuận tiện hơn khi tuyển dụng. Trước đây, người dùng lựa chọn lựa 2 cổng này thông qua Menu trên hệ thống. Hiện tại, 1Office chuyển hai tác vụ này vào phần “Cài đặt” trên phần tuyển dụng.

2. Đề xuất tuyển dụng

Tại mục “Tạo mới” đề xuất sẽ bổ sung thêm quyền lựa chọn “Tuyển đến khi đủ”. Khi lựa chọn trường này, cũng đồng nghĩa hệ thống sẽ vô hiệu hóa trường “Hạn tuyển dụng” cho đến khi đủ số lượng ứng viên cần tuyển thì hệ thống sẽ tự động chuyển đề xuất về trạng thái “Hoàn thành”.

Trạng thái đề xuất

Trước đó, trạng thái của đề xuất sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào trạng thái duyệt. Giờ đây, 1Office cho nâng cấp thêm một 3 trạng thái đề xuất liên quan đến chiến dịch bao gồm:

– Khi đề xuất được duyệt, nếu có bất cứ chiến dịch nào được gán với đề xuất thì hệ thống sẽ trong trạng thái “Đang tuyển”.

– Khi số lượng ứng viên đã tuyển đủ, thì hệ thống sẽ đề xuất chuyển sang trạng thái “Hoàn thành”.

– Khi kết thúc thời gian thực hiện chiến dịch, nhưng bộ phận nhân sự chưa tuyển đủ ứng viên hệ thống cũng sẽ đưa ra đề xuất “Hết hạn”.

Hệ thống nâng cấp thêm 3 trạng thái: Đang tuyển, Hoàn thành và hết Hạn

Duyệt đề xuất

Mỗi khi duyệt đề xuất, người duyệt được phép gia hạn lại chiến dịch và thay đổi số lượng tuyển dụng trong chiến dịch.

Trong trường hợp kết thúc chiến dịch tuyển dụng, bộ phận nhân sự vẫn chưa tuyển đủ số lượng ứng viên, bộ phận nhân sự sẽ thực hiện tác vụ “Gia hạn đề xuất” để tăng thêm thời gian thực hiện chiến dịch.

3. Chiến dịch tuyển dụng

Tạo mới

Với mỗi chiến dịch tuyển dụng, người dùng sẽ tạo chiến dịch bằng cách thiết lập các thông số: Ngày bắt đầu, ngày kết thúc chiến dịch. (Ngày kết thúc của chiến dịch tuyển dụng không được lớn hơn hạn tuyển dụng trên đề xuất).

Hệ thống cũng sẽ đưa ra đề xuất về số lượng, chi phí dự kiến trong một chiến dịch tuyển dụng.

Trạng thái chiến dịch

Bổ sung trạng thái của chiến dịch bao gồm “Lên kế hoạch” hoặc “Đang thực hiện”, hai trạng thái này sẽ phụ thuộc vào ngày bắt đầu của chiến dịch.

Khi người dùng cài đặt chuyển trạng thái theo chiến dịch của đề xuất, hệ thống cũng sẽ tự động chuyển sang thái hoàn thành. Nếu muốn đề xuất hoàn thành trước so với thời gian dự kiến, người dùng có thể tự thực hiện bước chuyển trạng thái hoàn thành mà không phụ thuộc vào thời gian đã cài đặt trên hệ thống.

Với một chiến dịch tuyển dụng đang diễn ra, nếu người dùng không muốn thực hiện chiến dịch này nữa thì bạn có thể dùng tác vụ “Hủy”.

Trạng thái “Hết hạn” sẽ phụ thuộc vào ngày kết thúc chiến dịch và trạng thái của đề xuất trên hệ thống.

Tác vụ

Sửa tác vụ “Thêm kênh” thành “Thêm cổng”, thêm các cổng tuyển dụng webform, mailbox.

Tác vụ “Gia hạn chiến dịch”, cho phép gia hạn thêm thời gian thực hiện chiến dịch.

Mỗi một chiến dịch sẽ có rất nhiều nguồn ứng viên khác nhau, với tác vụ “Ngân sách”, giúp người dùng tính toán được chi phí tuyển dụng ứng viên từ nhiều nguồn khác nhau.

Thay đổi giao diện khi add cổng tuyển dụng vào chiến dịch.

4. Hồ sơ ứng viên

Trên tác vụ hồ sơ ứng viên, hệ thống sẽ chuyển xem ứng viên trong tuần, trong tháng…từ menu trái vào title “Danh sách hồ sơ ứng viên”.

Nâng cấp tính năng đánh giá ứng viên.

Hệ thống nâng cấp tính năng đánh giá ứng viên khi tuyển dụng

Đánh giá

Tiêu chí đánh giá

Các trường Mô tả có thêm bộ editor, tương tự như bộ soạn thảo trong word.

Hệ thống cho phép người dùng tạo tiêu chí đánh giá nhân ứng viên trên 5 tiêu chí và tạo ra mẫu đánh giá tùy thuộc vào yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Cho phép tạo bộ thư viện các tiêu chí đánh giá, dựa trên 5 nhóm tiêu chí chính: Kỹ năng, Kiến thức, Thái độ, Ngoại hình, Khác. Từ các tiêu chí đó có thể tạo ra mẫu đánh giá cho từng vị trí cụ thể.

Mẫu đánh giá

Mẫu đánh giá chỉ cho tạo 1 vị trí trong một mẫu đánh giá duy nhất và tự động gán vị trí tương ứng với với chiến dịch mà người đó đảm nhận.

Đánh giá

Khi tuyển dụng nhân sự, người được quyền đánh giá phỏng vấn là người trực tiếp tham gia vào quá trình phỏng vấn.

Cho phép đánh giá hộ cho phép người người quản lý chiến dịch, người phụ trách chiến dịch và người tham gia phỏng vấn được tham gia vào đánh giá ứng viên trên hệ thống.

Đánh giá ASK sẽ chuyển vào phân hệ nhân sự

Trong lần cập nhật mới này, tính năng đánh giá ASK đã được sắp xếp lại và chuyển vào phân hệ nhân sự, để phục vụ cho việc đánh giá ứng viên hiệu quả hơn.

Chắc chắn với lần cập nhật mới nhất trên phân hệ tuyển dụng này sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm của doanh nghiệp khi sử dụng 1Office. Bạn cũng đừng quên theo dõi 1Office để thường xuyên để cập nhật các tính năng mới giúp nâng cao hiệu suất làm việc tốt nhất cho doanh nghiệp của mình.

Tham gia cộng đồng 1Office để cập nhật thông tin sự kiện

Zalo phone