083.483.8888
Đăng ký
Kính gửi Quý khách hàng!
1Office trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ trong suốt thời gian qua.
Với mong muốn nâng cao chất lượng sản phẩm và để Quý khách hàng có những trải nghiệm tốt hơn, chúng tôi luôn không ngừng nghiên cứu, phát triển những tính năng mới. Lần nâng cấp này, 1Office cập nhật/thay đổi thêm một số tính năng mới cho phân hệ công việc.
Thời gian nâng cấp dự kiến: 18h ngày 29/11/2021
Thông báo nâng cấp phân hệ công việc
Thông báo nâng cấp phân hệ công việc
Nội dung bao gồm:

1. Tách công việc thành 2 module Công việc thường và Công việc quy trình riêng biệt

 • Module Công việc thường: chỉ hiển thị các công việc thường, không hiển thị công việc quy trình mà bạn tham gia. Tương tự như công việc quy trình
 • Việc này sẽ giúp cho việc quản lý các công việc dễ dàng hơn

69570529361a0b595cd9b7342625143.1637922197.png

2. Nâng cấp màn hình công việc BẠN ĐANG THỰC HIỆN cho dễ quản lý và theo dõi

 • Mặc định hiển thị màn hình danh sách công việc tại tab Bạn thực hiện và tab Đang thực hiện
 • Hệ thống sẽ tự động gom thêm các công việc cha và dự án của công việc bạn thực hiện thành 1 cây cha- con cho dễ theo dõi. Vì vậy, màn hình này sẽ không phân trang và không sắp xếp khi click vào các cột tiêu đề
 • Danh sách công việc Bạn thực hiện sẽ sắp xếp theo Ngày tạo giảm dần

 

3. Nâng cấp màn hình danh sách công việc

 • Cho phép cập nhật/hoàn thành đầu việc ở ngay màn hình danh sách
 • Bổ sung tiến độ dự kiến. Hiển thị tiến độ dự kiến và tiến độ thực tế ngay tại thanh tiến độ
 • Bổ sung cột Hạn ở màn hình danh sách công việc thường

4. Bổ sung cột Hành động ở màn hình danh sách công việc quy trình

 • Cho phép next hoàn thành các node Hành động, Duyệt hành động, Tạo mới đối tượng ngay tại màn hình công việc quy trình
 • Công việc có chứa bước Tạo đối tượng, khi thực hiện hoàn thành xong bước Tạo đối tượng thì công việc mới có trạng thái hoàn thành

5. Bổ sung tab Danh sách tùy chỉnh ở chi tiết công việc quy trình

 • Tổng hợp dữ liệu từ các form tùy chỉnh ở tất cả các bước  của công việc quy trình

6. Thay đổi màn hình cài đặt công việc

 • Tách cài đặt phân hệ công việc thành các cài đặt:

+ Cài đặt giờ làm việc

          + Cài đặt dự án
          + Cài đặt công việc thường
          + Cài đặt công việc quy trình
          + Danh mục công việc: bao gồm cài đặt Loại công việc và Đơn vị công việc
          + Cài đặt nhãn công việc
 • Cài đặt dự án: Bổ sung thêm cài đặt Danh sách nhân sự có quyền tạo mới dự án

7. Một số thay đổi khác

 • Bổ sung cách tính cho Phase :

+ Tính theo bình quân % hoàn thành của các công việc

         + Tính theo tỷ trọng ngày thực hiện
 • Thay đổi form Đánh giá công việc
 • Công việc có trạng thái Chờ hoàn thành, Hoàn thành mới hiển thị tác vụ Đánh giá công việc
213418846761a0a4ab48a99588125784.1637917867.png
 
 • Cho phép xuất file từ bước Duyệt hành động và từ khóa Duyệt ở các bước trước
71416684761a1a189a52b7876189237.1637982601.png
Ngoài ra, để nâng cao trải nghiệm khi sử dụng, 1Office có bổ sung một vài thay đổi giao diện ở các màn hình ở phân hệ Công việc. Mọi hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua tổng đài: 19003313.
Xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!

Tham gia cộng đồng 1Office để cập nhật thông tin sự kiện

Zalo phone