083.483.8888
Đăng ký

1Office trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ trong suốt thời gian qua.
Với mong muốn nâng cao chất lượng sản phẩm và để Quý khách hàng có những trải nghiệm tốt hơn, chúng tôi luôn không ngừng nghiên cứu, phát triển những tính năng mới. Lần nâng cấp này, 1Office cập nhật thêm một số tính năng mới cho các đối tượng trong phân hệ HRM và CRM.

Thời gian nâng cấp dự kiến: 16:00, ngày 05/06/2021

Nội dung nâng cấp

CRM

Hồ sơ nhân sự

1. Bổ sung thêm trường Người quản lý trực tiếp: trong cài đặt HSNS, có thêm Option cho trường này chọn đích danh hoặc chọn theo vị trí, chức vụ. Để tránh nếu thay đổi nhân sự ở vị trí đó sẽ không cần vào hồ sơ nhân sự sửa lại

Các logic liên quan:

 • Trong cài đặt duyệt các đối tượng, có thể chọn người duyệt là Người quản lý trực tiếp của nhân sự. Cho phép cài đặt người duyệt bước sau là người quản lý của bước trước.

213544207260b83ce70b230.1622686951.png

 • Chọn người đánh giá KPI
 • Chọn người đánh giá năng lực

2. Kỷ luật nội bộ: cho phép tùy chỉnh số tiền kỷ luật nội bộ

Cài đặt

 • Cài đặt tỉ lệ bảo hiểm: Trước đây hệ thống đang fix cứng các tỷ lệ đóng bảo hiểm. Tuy nhiên các tỷ lệ này có thể thay đổi theo quy định của nhà nước, vì vậy trong lần nâng cấp này, 1Office cho phép công ty cài đặt tỷ lệ đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

77544954160b83f58a8781.1622687576.png

 • Cài đặt phụ cấp: Thêm trường trạng thái Hoạt động/Không hoạt động. Đối với các phụ cấp có trạng thái Không hoạt động, sẽ không hiển thị ở các màn hình cập nhật lương, phụ cấp cho nhân sự.
 • Trong biểu mẫu (đơn từ, đơn hàng bán, đơn hàng mua, đề xuất mua hàng,phiếu chi,…) bổ sung thêm từ khóa để xuất ra “Người duyệt” và “Ý kiến người duyệt” ở bước duyệt hiện tại.
 • Biểu mẫu Đề xuất tuyển dụng: Cho phép cài đặt biểu mẫu Đề xuất tuyển dụng để xuất file biểu mẫu như ở các đối tượng khác
 • Biểu mẫu Quyết định: Bổ sung từ khóa lấy ra thông tin nhân viên, phòng ban, chức vụ cho các loại quyết định
 • Biểu mẫu Đề xuất mua hàng: Cho phép cài đặt biểu mẫu Đề xuất mua hàng để xuất file biểu mẫu như ở các đối tượng khác
 • Cài đặt Hồ sơ nhân sự: Cho phép người quản lý có thể cài đặt thêm trong đối tượng cập nhật thông tin tiếp nhận và thông tin thôi việc
 • Cài đặt hệ thống: Lưu lại lịch sử chấm công GPS vào màn hình Lich sử hành động
 • Cài đặt phân quyền: Cho phép quyền quản lý công ty được chuyển hồ sơ ứng viên sang nhân sự thay vì chỉ có người quản lý tất cả mới được phép chuyển.

Open API

Hỗ trợ lấy ra các dữ liệu qua API:

 • Danh sách các loại hợp đồng lao động
 • Danh sách chức vụ, vị trí công việc
 • Danh sách địa điểm làm việc
 • Danh sách ngạch bậc lương

Tài sản

Trong trường hợp tài sản được sửa chữa, bảo hành, số tiền bảo hành sẽ được công vào Giá trị còn lại của tài sản

Đơn từ

 • Hiển thị thêm cột Giờ tạo đơn từ
 • Đơn làm thêm: Cho phép tạo mới đơn làm thêm cho nhiều người cùng 1 lúc

Chấm công

 • Trên Bảng chấm công, thể hiện ngày nghỉ theo đơn từ đã duyệt. Ví dụ: Nhân sự làm đơn xin nghỉ nửa tháng cuối, sau khi được duyệt, thể hiện luôn trên bảng chấm công.
 • Bảng phân ca: Bổ sung thêm các cột lấy ra thông tin nghỉ bù, phép của từng nhân sự trên bảng phân ca

CRM

Bán hàng

 • Tạo mới đơn hàng / hợp đồng: Cho phép cập nhật thêm chi phí cho đơn hàng và hợp đồng bán. Có 2 loại phí: Phí vận chuyển/ Phí khác
 • Tạo mới đơn hàng tự động sinh phiếu xuất kho: Trong trường hợp đơn hàng tự động sinh phiếu xuất, người dùng có thể chọn seri/imei tại bước duyệt cuối cùng của đơn hàng (Trong trường hợp sản phẩm có quản lý seri/imei)

137301726160b8403f6b54e.1622687807.png

Thu chi

Duyệt phiếu thu / phiếu chi: Cho phép người quản lý chọn lại ngày hạch toán tại bước duyệt cuối cùng của phiếu.

Kho hàng

Phiếu xuất kho: Trong màn hình tạo mới phiếu xuất kho, thêm trường Loại xuất, chia thành 3 loại:

152753562760b840e24bddc.1622687970.png

 • Phiếu xuất kho bán: Xuất từ Đơn hàng, Hợp đồng như trên 1Office hiện có.
 • Phiếu xuất vật tư: Cho phép xuất các vật tư liên quan đến một dự án. Khi chọn loại xuất này, form tạo mới sẽ hiển thị thêm 2 trường: Dự án và Đề xuất
 • Xuất trả nhà cung cấp: Được sử dụng trong trường hợp khách hàng có nhu cầu trả lại hàng hóa trong kho cho nhà cung cấp. Khi chọn loại xuất này, form tạo mới sẽ hiển thị thêm 2 trường Nhà cung cấp và Đơn hàng mua (Lấy ra tất cả đơn hàng mua của nhà cung cấp)

Báo cáo vật tư trong dự án

Trong màn hình chi tiết của 1 dự án, gộp tab Báo cáo vật tư và Liên quan thành 1 tab Báo cáo. Trong tab này sẽ phân thành 2 tab con: Vật tư, Tài chính (bao gồm các đối tượng liên quan: phiếu thu, phiếu chi, đơn hàng…)

Lưu ý:

Quá trình cập nhật tính năng được thực hiện theo định kỳ và hoàn toàn không ảnh hưởng đến dữ liệu của khách hàng. Sau thời gian trên, hệ thống sẽ hoạt động trở lại bình thường. Kính mong Quý khách hàng lưu ý về thời gian cập nhật để không gián đoạn công việc của doanh nghiệp.

Mọi hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua tổng đài: 0886 101010.

Xin trân trọng cảm ơn và rất mong Quý khách hàng thông cảm!

Tham gia cộng đồng 1Office để cập nhật thông tin sự kiện

Zalo phone