Đăng ký

1Office trân  trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ trong suốt thời gian qua.Với mong muốn nâng cao chất lượng sản phẩm và để Quý khách hàng có những trải nghiệm tốt hơn, chúng tôi luôn không ngừng nghiên cứu, phát triển những tính năng mới. Lần nâng cấp này, 1Office cập nhật thêm một số tính năng mới cho các đối tượng trong phân hệ CRM : bán hàng, quản lý khách hàng, mua hàng, kho hàng, nhà cung cấp.

I. BÁN HÀNG

 1. Bổ sung từ khóa đơn giá sau chiết khấu của mỗi sản phẩm trong đơn hàng bán, mua, hợp đồng để xuất ra biểu mẫu.
 2. Apply khuyến mại vào báo giá.
 3. Thêm mô tả sản phẩm ngay dưới tên sản phẩm trong chi tiết của hợp đồng bán, đơn hàng bán, báo giá.
 4. Cho phép người phụ trách đơn hàng có thể sửa được đơn hàng, người phụ trách hợp đồng có thể sửa được hợp đồng.
 5. Thêm cài đặt trong ĐH/HĐ bán: Có cho phép tạo ĐH/HĐ khi trong kho không còn đủ hàng hay không.
 6. Cài đặt: Tại menu trái, gom các cài đặt lại thành 2 màn hình: Báo giá, Đơn hàng bán, Hợp đồng bán.
 7. Đơn hàng bán: Tự động sinh Phiếu xuất kho, chỉ hiển thị khi tạo mới đơn hàng;
 8. Bổ sung trường chiết khấu cho tổng đơn hàng, đây là trường mặc định lúc nào cũng có.
 9. Doanh số: Tách thành Doanh số trước VAT và doanh số sau VAT và lưu sang chấm công.
 10. Khuyến mại: cho phép áp dụng nhiều chương trình khuyến mại.

II. KHÁCH HÀNG

 1. Cài đặt khách hàng: Bổ sung thêm cài đặt Cho phép nhiều người cùng phụ trách tại 1 thời điểm và cài đặt Người phụ trách được phép sửa thông tin khách hàng hay không.
 2. Tại màn hình chi tiết Khách hàng => tab Lịch sử giao dịch Bỏ báo giá, chỉ để công nợ của đơn hàng, hợp đồng, các báo giá để thành section Báo giá liên quan trong Tab Thông tin chung của Khách hàng.
 3. Khi 1 liên hệ được chuyển sang Cơ hội, thì chăm sóc cơ hội cũng là chăm sóc liên hệ. Lưu lại phần chăm sóc lần cuối liên hệ theo cơ hội để không bị chuyển thành liên hệ tự do.
 4. Bổ sung cài đặt chăm sóc: Tự động chuyển chăm sóc sang trạng thái Đã thực hiện khi thời gian chăm sóc nhỏ hơn thời gian hiện tại.

III. MUA HÀNG

Tự động tạo phiếu nhập kho từ đơn hàng mua: Có checkbox cho phép lựa chọn có tự động tạo phiếu nhập kho từ đơn hàng mua hay không. Nếu tích chọn, sau khi đơn hàng mua được duyệt, hệ thống sẽ tự động tạo phiếu nhập hàng hóa vào kho bạn chọn.

Đơn hàng mua: Cho phép cài đặt đơn hàng mua với các loại VAT và Thuế như bên ĐH bán.

Phiếu đề xuất mua hàng: Đây là tính năng mới cho phép người dùng đề xuất lên cấp trên những hàng hóa cần mua. Khi đề xuất được duyệt, có thể tạo đơn hàng mua từ phiếu đề xuất đó.

 Xem hướng dẫn sử dụng tại: https://1office.vn/support_feature/de-xuat-mua-hang/

IV. KHO HÀNG

 1. Cho phép nhập luôn seri/imei của sản phẩm khi nhập kho. 
 2. Khi import phiếu nhập kho, có thể nhập kho cho những sản phẩm chưa tồn tại trên hệ thống.
 3. Khi tạo phiếu xuất kho, có checkbox có cho xuất theo nhiều kho không, nếu cho phép thì có thể chọn kho xuất cho từng sản phẩm.
 4. Khi Import sản phẩm cho phép thuộc tính sản phẩm.

 1. Bổ sung cài đặt cách tính thuế cho phiếu xuất/nhập kho trong Cài đặt, gồm 2 loại: Thuế trên tổng phiếuThuế trên từng sản phẩm.

6.Biểu mẫu của Đơn hàng mua / bán, Phiếu xuất kho / nhập / chuyển kho -> Khi tạo mới liên quan tới dự án thì cho phép có từ khóa Tên dự án để in ra biểu mẫu.

7.Trong quy trình duyệt Đơn hàng mua, bổ sung thêm điều kiện là Nhóm hàng hóa, người dùng có thể cài đặt quy trình duyệt theo Nhóm hàng hóa của đơn hàng.

8.Bổ sung thêm trường Người quản lý kho trong cài đặt kho, giới hạn lại các kho được phép quản lý.

9.Khi tạo mới liên hệ, Thêm trường Thuộc liên hệ, để cho phép tạo một liên hệ thuộc một liên hệ khác: Cá nhân thuộc tổ chức, Tổ chức thuộc tổ chức.

10.Cho phép hiển thị nội dung chăm sóc khi vào xem chi tiết của 1 chăm sóc.Hiện tại chỉ có thể xem nội dung chăm sóc ở ngoài danh sách chăm sóc.

11.Khi tạo mới Báo giá => chọn sản phẩm: sẽ hiển thị luôn tổng tồn trong kho dưới từng sản phẩm. 

12.Danh sách Phiếu xuất kho: Bổ sung cột số seri trong Phiếu xuất kho.

13. Bổ sung Báo cáo vật tư trong đối tượng Đề xuất mua hàng, lấy ra tất cả đơn hàng và phiếu xuất của từng hàng hóa được đề xuất.

14. Phiếu chuyển kho:

 • Cho phép chuyển nhiều kho: Khi tạo mới Phiếu chuyển kho, bổ sung thêm radio Cho phép chuyển nhiều kho. khi click chọn thì trên mỗi dòng sản phẩm sẽ có thêm trường để chọn kho
 • Bổ sung thêm trường người giao hàng hay người nhận hàng để làm báo cáo

 

V. NHÀ CUNG CẤP

Bỏ trường Hàng hóa cung cấp, người dùng có thể note vào mô tả khi cần thiết.

Cho phép thêm mới các khoản Dư có vào công nợ của nhà cung cấp (Hiện tại chỉ đang thêm được dư nợ);

Công nợ: Bên menu trái, chuyển đối tượng Công nợ thành đối tượng con của Nhà cung cấp.

Trên đây là tính năng mới được 1Office nâng cấp trong phân hệ CRM. Ngoài ra, chúng tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp và bổ sung thêm nhiều tính năng mới trong tương lai.

1Office hy vọng sẽ mang đến nhiều trải nghiệm mới cho những khách hàng đang tin tưởng và sử dụng ứng dụng 1Office – Giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp.

 

Tham gia cộng đồng 1Office để cập nhật thông tin sự kiện

Zalo phone