Đăng ký

Chuyển đổi số là gì?

Chuyển đổi số là xu thế không thể đi ngược lại, nếu không chuyển đổi số, doanh nghiệp sớm muộn sẽ thất bại. 

Theo Gartner: “chuyển đổi số là việc sử dụng các công nghệ số để thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới”

6 bước trong quy trình chuyển đổi số
6 bước trong quy trình chuyển đổi số

Ứng dụng 1Office giúp doanh nghiệp đưa dữ liệu lên các nền tảng điện toán đám mây giúp bảo mật và lưu trữ thông tin, dễ dàng tìm kiếm và bảo vệ môi trường của chúng ta. 

 

Ứng dụng kiến thức quản trị vào thực tiễn
cùng bộ giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp 1Office!

Đăng ký ngay
Zalo phone