Bảng giá - 1Office

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ 1OFFICE

1Office là nền tảng quản trị doanh nghiệp duy nhất ở Việt Nam tính chi phí chính xác đến từng user và tính năng sử dụng. Khách hàng chỉ phải trả những gì mình sử dụng.
Đăng ký tư vấn

Bảng giá dịch vụ thuê bao

1Office là nền tảng quản trị doanh nghiệp duy nhất ở Việt Nam tính chi phí chính xác đến từng user và tính năng sử dụng. Khách hàng chỉ phải trả những gì mình sử dụng.

STANDARD
20.000
Đ/người/tháng 0.5Gb/người/năm
PROFESSIONAL
40.000
Đ/người/tháng 2Gb/người/năm
ENTERPRISE
60.000
Đ/người/tháng 2Gb/người/năm
Các tính năng của phần mềm với gói STANDARD
Mạng nội bộ
Quản lý đơn từ
Quản lý nhân sự
Quản lý tài sản
Các tính năng của phần mềm với gói PROFESSIONAL
Mạng nội bộ
Quản lý đơn từ
Quản lý nhân sự
Quản lý tài sản
Quản lý tuyển dụng
Quản lý đánh giá KPI
Quản lý công việc
Quản lý quy trình
Quản lý tài liệu
Quản lý lịch biểu
Các tính năng của phần mềm với gói ENTERPRISE
Mạng nội bộ
Quản lý đơn từ
Quản lý nhân sự
Quản lý tài sản
Quản lý tuyển dụng
Quản lý đánh giá KPI
Quản lý công việc
Quản lý quy trình
Quản lý tài liệu
Quản lý lịch biểu
Quản lý marketing
Quản lý bán hàng
Quản lý chăm sóc
Quản lý thu chi
*Lưu ý:
  • - Gói Standard chỉ dùng cho khách hàng khối nhà hàng, chuỗi, nhà máy ... có lượng lao đông phổ thông chiếm tỷ lệ lớn
  • - Hợp đồng ký tối thiểu 01 năm
  • - Phí thuê bao hàng tháng thấp nhất là 500,000 VND / tháng

Bảng giá dịch vụ thuê bao

Gói Standard chỉ dùng cho khách hàng khối nhà hàng, chuỗi, nhà máy ... có lượng lao đông phộ thông chiếm tỷ lệ lớn
Hợp đồng ký thối thiểu 01 năm
Phí thuê bao hàng tháng thấp nhất là 500,000VND
STANDARD
20.000 đ
/Người /Tháng
0.5GB/người
Mạng nội bộ
Quản lý đơn từ
Quản lý nhân sự
Quản lý tài sản
PRROFESIONAL
40.000 đ
/Người /Tháng
2GB/người
Mạng nội bộ
Quản lý đơn từ
Quản lý nhân sự
Quản lý tài sản
Quản lý tuyển dụng
Quản lý đánh giá KPI
Quản lý công việc
Quản lý quy trình
Quản lý tài liệu
Quản lý lịch biểu
ENTERPRISE
60.000 đ
/Người /Tháng
2GB/người
Mạng nội bộ
Quản lý đơn từ
Quản lý nhân sự
Quản lý tài sản
Quản lý tuyển dụng
Quản lý đánh giá KPI
Quản lý công việc
Quản lý quy trình
Quản lý tài liệu
Quản lý lịch biểu
Quản lý marketing
Quản lý bán hàng
Quản lý chăm sóc
Quản lý thu chi

Khách hàng chỉ đóng 1 lần duy nhất lúc đầu.

Phí khởi tạo, số hóa dữ liệu và hỗ trợ triển khai

Số lượng nhân sự < 10 < 100 < 300 < 500 > 500
Báo giá 3.000.000 VNĐ 5.000.000 VNĐ 10.000.000 VNĐ 20.000.000 VNĐ 30.000.000 VNĐ
Thời gian triển khai (tối đa) 1 tuần 2 tuần 3 tuần 4 tuần 6 tuần
Số buổi đào tạo bên A 02 04 06 08 10
Hỗ trợ bằng nhóm chat sau triển khai 1 tháng 3 tháng Vĩnh viễn

Ưu điểm trong cách tính phí của 1Office

Những điểm khác biệt nổi bật trong cách thức tính phí của 1Office

Tính phí một cách tối ưu cho người dùng

Nếu như các sản phẩm khác định giá gói sản phầm thành mức giá nhất định. Thì 1Office định giá theo số lượng người dùng. Có nghĩa là người dùng sử dụng bao nhiêu thì tính giá bấy nhiêu

Mức giá tốt đi cùng nhiều tính năng tốt

Với 1Office, dù ở gói dịch vụ nào đi nữa, thì chúng tôi vẫn cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết và quan trọng cho doanh nghiệp để có thể tối ưu trong việc quản trị doanh nghiệp.

Bạn đã sẵn sàng trở thành khách hàng của 1Office?

Hãy đăng ký dùng thử để khám phá những tính năng tuyệt vời 1Office mang lại