Bảng giá - 1Office

Bảng giá dịch vụ thuê bao

Phí thuê bao tối thiểu hàng tháng là 500,000VND
Thanh toán theo chu kỳ tối thiểu 12 thángQuản lý nhân sự

Quản lý đơn từ

Quản lý tài sản

Quản lý tài liệu

Quản lý lịch biểu

Quản lý đánh giá

Quản lý tuyển dụng

Quản lý công việc

Quản lý thu chi

Quản lý marketing

Quản lý bán hàng

chăm sóc khách hàng

STANDARD

20.000đ

1người/tháng

1Gb/1 người

PROFESSIONAL

40.000đ

1 người /Tháng

2Gb/1 người