Chính sách bảo mật - 1Office

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1Office cam kết bảo vệ quyền riêng tư của
khách hàng bằng tất cả khả năng của mình.
Tổng đài CSKH 19003232 (08:00 - 18:00)

1Office luôn đề cao sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. 1Office cam kết bảo vệ riêng tư của khách hàng bằng hết khả năng của mình. Khi đồng ý sử dụng dịch vụ của 1Office, điều đó đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với tất cả các điều khoản mà chúng tôi nếu ra trong Chính sách bảo mật dưới đây. 1Office có quyền chỉnh sửa chính sách bảo mật bất cứ lúc nào, mọi thay đổi sẽ được thông báo và cập nhật trên website 1Office.vn.

1. Mục đích thu thập thông tin

Tất cả thông tin 1Office thu thập không nhằm phục vụ mục đích thương mại. 1Office chỉ sử dụng nguồn thông tin thu thập được vào các mục đích sau:

  • Cung cấp quyền sử dụng sản phẩm 1Office cho khách hàng đã đăng ký.
  • Liên hệ, thông báo cho khách hàng khi phần mềm có cập nhập, thay đổi hoặc thông báo gia hạn phần mềm.
  • Thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ sau bán hàng.
  • Thực hiện phân tích nhằm cải thiện, nâng cấp phần mềm

2. Các thông tin 1Office thu thập

  • Thông tin cơ bản của doanh nghiệp: Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh,…
  • Tên, tuổi, địa chỉ email, số điện thoại,… của các thành viên sử dụng
  • Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền…
  • Ý kiến phản hồi, góp ý của khách hàng.

3. Chính sách bảo vệ thông tin khách hàng

Tất cả thông tin do khách hàng cung cấp và/hoặc nhập dữ liệu trên phần mềm 1Office đều là tài sản độc quyền của khách hàng, 1Office chỉ là đơn vị lưu trữ dữ liệu. Dữ liệu được lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu (data center) được kiểm soát theo tiêu chuẩn an ninh thông tin quốc tế ISO 27001.

1Office đảm bảo mọi thông tin sẽ không sửa đổi, tiết lộ, phổ biến ra ngoài phạm vi quản lý của 1Office nếu không có sự đồng ý từ khách hàng hoặc yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật.

1Office không sao chép, lưu giữ dưới bất kỳ hình thức nào toàn bộ dữ liệu, thông tin mà khách hàng đã cung cấp/nhập dữ liệu trên phần mềm Quản trị doanh nghiệp 1Office trong suốt thời gian hai bên thực hiện Hợp đồng này.

1Office có trách nhiệm sao lưu định kỳ dữ liệu định kỳ khách hàng. Và chuyển cho khách hàng khi khách hàng yêu cầu bằng văn bản và có xác nhận của người đại diện pháp luật công ty.

4. Chính sách bồi thường nếu xảy ra rò rỉ thông tin

Với mọi hành vi vi phạm bảo mật thông tin do lỗi từ 1Office, 1Office sẽ có nghĩa vụ thanh toán cho khách hàng mức phạt vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin bằng 100% tổng giá trị Hợp đồng (tính từ thời điểm hai bên ký kết Hợp đồng đến ngày vi phạm) và hoàn trả toàn bộ số tiền còn lại trong tài khoản sử dụng cho khách hàng.

1Office sẽ chịu mọi trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại phát sinh tương ứng theo quy định pháp luật và giá trị thương mại mà khách hàng bị ảnh hưởng và sẽ không hạn chế trách nhiệm cho đến khi 1Office xử lý/thu hồi thông tin bảo mật bị thất thoát.

5. Chính sách sau khi kết thúc hợp đồng

Sau khi hai bên thống nhất chấm dứt thỏa thuận hoặc trong trường hợp hai bên không tiếp tục đạt được sự thỏa thuận về việc hợp tác kinh doanh, các thỏa thuận về bảo mật thông tin tại Hợp đồng này và nghĩa vụ bảo mật thông tin của 1Office vẫn được tiếp tục cho đến khi 1Office đảm bảo rằng toàn bộ dữ liệu thông tin đã được bàn giao cho khách hàng hoặc sau 30 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.