Chuyển đổi số - Xu hướng tất yếu của doanh nghiệp xứ Thanh

TỔNG KẾT SỰ KIỆN HỘI THẢO TOUR XỨ THANH – CHUỖI HỘI THẢO CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP [18/10/2019]