Đơn từ - 1Office

QUẢN LÝ ĐƠN TỪ

Số hóa toàn bộ thủ tục và giấy tờ
Đăng ký tư vấn

TÍNH NĂNG

Người quản lý thường xuyên phải xử lý rất nhiều đơn từ của nhân sự. Vì vậy sẽ gây mất thời gian cũng như khó kiểm soát được số lượng đơn từ, công làm việc của nhân sự khi quản lý bằng giấy tờ thông thường. Phân hệ đơn từ của 1Office là một công cụ số hóa toàn bộ quy trình và mẫu đơn từ hành chính, giúp nhà quản lý giải quyết và xử lý đơn từ một cách nhanh chóng, hiệu quả và giảm chi phí in ấn. Hệ thống sẽ tự động cập nhập công làm việc của nhân sự khi có đơn từ phát sinh.

Cập nhật trạng thái

  • Người quản trị có thể cập nhật các trạng thái của dự án: Tạm dừng, Hoàn thành, Hủy.


Thêm người thực hiện

  • Cho phép người quản trị có thể thêm nhanh người thực hiện dự án