Quản lý chăm sóc khách hàng - 1Office

QUẢN LÝ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hệ thống quản lý chi tiết đến từng khách hàng

Giới thiệu

Quản lý khách hàng giúp doanh nghiệp lưu trữ, tìm kiếm, cảnh báo và thực hiện các chương trình chăm sóc. Hệ thống cho phép quản lý thông tin chi tiết của khách hàng. Quản lý các trường thông tin cơ bản như họ tên, số điện thoại, tên công ty, mã số thuế, địa chỉ liên hệ. Tất cả các trường thông tin đều hỗ trợ lọc tìm kiếm rất nhanh.

Tạo mới khách hàng

Tạo mới khách hàng bằng cách thông thường, hoặc chuyển từ một khách hàng tiềm năng sang. Hệ thống sẽ lưu lại mọi lịch sử chăm sóc với khách hàng đó.Cập nhật người phụ trách

Người quản lý có thể cập nhật lại người phụ trách khách hàng này. Khi tạo đơn hàng, hoặc hợp đồng sẽ mặc định tính cho người phụ trách đấy


Chăm sóc khách hàng

Nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc lưu lại mọi lịch sử chăm sóc. Hệ thống cũng sẽ tự động lưu lại cuộc gọi chăm sóc khách hàng, email gửi cho khách hàng


Tạo mới hợp đồng, đơn hàng

Chức năng cho phép tạo Hợp đồng/Đơn hàng trực tiếp từ khách hàng


Thêm tài liệu

Cho phép đính kèm tài liệu về khách hàng lên phần mềm


Cảnh báo thông minh

Cũng như ở Liên hệ, ở khách hàng bạn có cài đặt rất nhiều cảnh báo để thực hiện chương trình chăm sóc chẳng hạn như, cảnh báo sắp sinh nhật khách hàng, cảnh báo công nợ