083.483.8888
Đăng ký

Scenario là gì? Vai trò của Scenario trong kinh doanh như nào? Có nên áp dụng Scenario cho mọi doanh nghiệp không? Tìm hiểu chi tiết tại đây

Scenario là gì? Cách hoạch định Scenario trong kinh doanh

Scenario là một phương pháp hữu ích để đối phó với tương lai không chắc chắn. Bằng cách xây dựng các kịch bản dựa trên các xu hướng và biến động có thể xảy ra, các doanh nghiệp có thể chuẩn bị cho các tình huống khác nhau và đưa ra các chiến lược linh hoạt. Trong bài viết này, 1Office sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về scenario là gì cũng như vai trò của nó trong doanh nghiệp hiện nay.

Scenario là gì?

Scenario là một từ tiếng Anh có nghĩa là “kịch bản” hoặc “tình huống giả tưởng”. Trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, Scenario thường được sử dụng để chỉ các tình huống, tình thế hoặc biểu đồ dự báo về tương lai có thể xảy ra trong một ngữ cảnh cụ thể. 

Bằng cách xây dựng các kịch bản dựa trên các xu hướng và biến động có thể xảy ra, doanh nghiệp có thể chuẩn bị cho các tình huống khác nhau và đưa ra các phản ứng phù hợp.

Scenario Planning là gì?

Scenario Planning là gì?
Scenario Planning là gì?

Scenario Planning là một phương pháp lập kế hoạch chiến lược trong doanh nghiệp nhằm đối mặt với tương lai không chắc chắn. Nó hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị ứng phó với những biến động và tình huống không mong đợi bằng cách tạo và nghiên cứu các kịch bản khác nhau về tương lai có thể xảy ra.

Để giải thích một cách đơn giản, hãy tưởng tượng rằng doanh nghiệp của bạn đang di chuyển trên một con đường hướng tới một điểm đến. Tuy nhiên, con đường đó không chỉ có một lựa chọn duy nhất mà còn có nhiều lựa chọn khác nhau mà bạn có thể chọn. Scenario Planning là quá trình xem xét và khám phá những lựa chọn tiềm năng đó.

Bạn tạo ra một loạt các kịch bản khác nhau dựa trên các yếu tố và tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Mỗi kịch bản mô tả một tình huống khác nhau với các biến số và điều kiện độc lập. Ví dụ, một kịch bản có thể đề cập đến tình trạng tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, trong khi kịch bản khác có thể liên quan đến suy thoái kinh tế và biến động chính trị.

Sau đó, bạn đánh giá tác động của mỗi kịch bản đối với doanh nghiệp của bạn. Bằng cách này, bạn có thể nhận biết rủi ro và cơ hội tiềm năng của từng kịch bản và thực hiện các biện pháp chuẩn bị phù hợp.

Cuối cùng, dựa trên các kịch bản và đánh giá, bạn xác định chiến lược và đưa ra các quyết định phù hợp. Bạn cũng có thể điều chỉnh chiến lược hiện tại, đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng, hoặc đưa ra những quyết định chiến lược mới để đảm bảo sự ứng phó tốt nhất với các tình huống trong tương lai.

Test Scenario là gì?

Test Scenario (Kịch bản kiểm thử) là một bộ các bước và sự kiện được xác định trước để kiểm tra tính năng, hoạt động, và hiệu suất của một hệ thống, phần mềm, ứng dụng, hoặc quy trình cụ thể. Nó đặt ra một tình huống giả định hoặc trạng thái cụ thể và mô phỏng các hoạt động cũng như kết quả dự kiến trong kịch bản đó.

Test Scenario là gì?
Test Scenario là gì?

Mục đích của Test Scenario là kiểm tra xem hệ thống hoặc ứng dụng có thực hiện đúng theo các yêu cầu, thực hiện các chức năng cần thiết, và đáp ứng được các trạng thái và tình huống đặc biệt hay không. Test Scenario giúp bảo đảm tính ổn định, độ tin cậy, và chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ.

Một Test Scenario thường bao gồm các bước thực hiện, các tác nhân hoặc hành động từ người dùng, các điều kiện và dữ liệu đầu vào, cùng với các kết quả dự kiến mà hệ thống hoặc ứng dụng nên đạt được. Test Scenario tạo ra một khung thử nghiệm để kiểm tra và đánh giá hiệu suất cũng như chức năng của một sản phẩm hoặc hệ thống trước khi nó được triển khai hoặc đưa vào sử dụng.

Vai trò của Scenario trong doanh nghiệp

Vai trò của Kịch bản trong doanh nghiệp được nhiều nhà quản lý quan tâm và dưới đây là những vai trò chính của Kịch bản:

  • Mở rộng khả năng và cách tư duy về tương lai: Kỹ thuật Lập kịch bản giúp mở rộng tầm nhìn và tư duy của doanh nghiệp về tương lai. Nó khuyến khích việc xem xét và đánh giá các tình huống, xu hướng và biến đổi tiềm năng trong môi trường kinh doanh. Điều này giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về những tình huống có thể xảy ra trong tương lai và chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi.
  • Phát hiện những điều không thể tránh khỏi trong tương lai gần và xa: Khi thực hiện lập kế hoạch theo kịch bản, doanh nghiệp có thể nhìn thấy những yếu tố và biến cố không thể tránh khỏi trong tương lai gần và xa. Điều này giúp nhận diện rủi ro và thách thức tiềm năng, từ đó chuẩn bị các giải pháp và chiến lược phù hợp để đối phó với chúng.
  • Tránh được tư duy nhóm lợi ích: Kịch bản giúp tránh tư duy nhóm lợi ích, tức là những suy nghĩ hướng nội và chỉ quan tâm đến lợi ích ngắn hạn của doanh nghiệp. Thay vào đó, nó khích lệ sự đa dạng và sáng tạo trong quá trình xem xét các kịch bản khác nhau và xác định những lợi ích dài hạn cho toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp.
  • Thách thức cách tư duy truyền thống: Scenario planning giúp thách thức cách tư duy truyền thống và phá vỡ các giới hạn tư duy cố định. Nó khuyến khích sự linh hoạt và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong môi trường biến đổi.

Quy trình lập Scenario planning chuẩn

Các bước lập Scenario Planning (kế hoạch kịch bản) thường bao gồm:

Bước 1: Xác định mục tiêu và phạm vi

Trước hết, xác định mục tiêu cụ thể mà bạn muốn đạt được thông qua quá trình Kế hoạch theo Kịch bản. Đặt rõ phạm vi của dự án, bao gồm lĩnh vực hoạt động, thời gian và nguồn lực có sẵn.

Bước 2: Nghiên cứu và phân tích

Tiến hành nghiên cứu và phân tích các yếu tố liên quan đến môi trường kinh doanh và lĩnh vực của bạn. Thu thập dữ liệu, đánh giá xu hướng, các biến số và các yếu tố quan trọng khác để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tương lai.

Nghiên cứu và phân tích
Nghiên cứu và phân tích

Bước 3: Xác định các biến số chính

Dựa trên nghiên cứu và phân tích, xác định các biến số chính mà các kịch bản sẽ dựa trên. Đây là các yếu tố quan trọng và không chắc chắn có thể tác động đáng kể đến hoạt động và chiến lược của doanh nghiệp.

Bước 4: Xây dựng các kịch bản

Tạo ra một tập hợp các kịch bản khác nhau dựa trên các biến số đã xác định. Mỗi kịch bản nên mô tả một tình huống, môi trường hoặc xu hướng tương lai khác nhau. Các kịch bản này nên được phát triển một cách logic và có tính khả thi.

Bước 5: Đánh giá tác động

Đánh giá tác động của từng kịch bản đến hoạt động và chiến lược của doanh nghiệp. Đo lường các kết quả tiềm năng, rủi ro và cơ hội từ mỗi kịch bản để hiểu rõ hơn về các tác động và hậu quả có thể xảy ra.

Đánh giá tác động
Đánh giá tác động

Bước 6: Xác định chiến lược

Dựa trên các kịch bản và phân tích, xác định chiến lược phù hợp để đối phó với các tình huống tương lai. Xác định các hướng đi, biện pháp và ưu tiên để đảm bảo sự linh hoạt và khả năng thích ứng của doanh nghiệp.

Bước 7: Triển khai và theo dõi

Triển khai kế hoạch và chiến lược dựa trên kịch bản đã xác định. Theo dõi và đánh giá thường xuyên để đảm bảo rằng các biện pháp và quyết định vẫn phù hợp với tình hình thay đổi.

Ứng dụng Scenario Planning trong một số lĩnh vực

Ứng dụng Scenario Planning trong một số lĩnh vực
Ứng dụng Scenario Planning trong một số lĩnh vực

Scenario Planning là một công cụ hữu ích giúp các tổ chức và cá nhân đối phó với tương lai không chắc chắn. Nó có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

  • Chính phủ: Scenario Planning có thể hỗ trợ chính phủ hoạch định các chính sách công và ứng phó trước các vấn đề xã hội, kinh tế và môi trường trong tương lai. Ví dụ, có thể sử dụng Scenario Planning để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, sự già hóa dân số hoặc sự phát triển của công nghệ đối với xã hội.
  • Giáo dục: Có thể áp dụng Scenario Planning để định hình chính sách và phát triển hệ thống giáo dục. Ví dụ, Scenario Planning có thể được sử dụng để dự đoán nhu cầu học tập và phát triển của học sinh trong tương lai, hoặc để xác định các thay đổi cần thiết trong giáo dục để đáp ứng với các xu hướng công nghệ mới.
  • Y tế: Có thể sử dụng Scenario Planning để dự đoán và định hình tương lai của ngành y tế. Ví dụ, Scenario Planning có thể được sử dụng để dự đoán sự phát triển của công nghệ y tế, sự thay đổi trong nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, hoặc để xác định các thách thức tiềm ẩn đối với hệ thống y tế.
  • Quân đội và an ninh: Scenario Planning giúp dự đoán và phân tích các tình huống quân sự, xác định chiến lược quốc phòng và xây dựng các kịch bản và phương án đối phó với các mối đe dọa an ninh. Ví dụ, Scenario Planning có thể được sử dụng để dự đoán các kịch bản xung đột quân sự trong tương lai, hoặc để xác định các cách thức mới để bảo vệ an ninh quốc gia.
  • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm: Scenario Planning có thể được áp dụng trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Ví dụ, Scenario Planning có thể được sử dụng để dự đoán nhu cầu của thị trường trong tương lai, hoặc để xác định các công nghệ mới có tiềm năng phát triển.

——————————

Đối mặt với sự không chắc chắn của tương lai, việc dự đoán và lên kế hoạch theo cách truyền thống trở nên không đủ. Kỹ thuật Lập kịch bản (Scenario Planning) giúp mở rộng khả năng và phương thức tư duy về tương lai, khám phá những yếu tố không thể tránh khỏi và tạo ra chiến lược linh hoạt. Hi vọng rằng thông qua bài viết này, bạn có thể hiểu rõ về khái niệm Lập kịch bản là gì và tầm quan trọng của nó trong hoạt động kinh doanh ngày nay.

Ứng dụng kiến thức quản trị vào thực tiễn
cùng bộ giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp 1Office!

Đăng ký ngay
Zalo phone