Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Nhân sự được phân quyền như thế nào thì có thể cập nhật văn bản vào sổ văn bản ?


Nhân sự phải có quyền quản lý trong cài đặt sổ văn bản mới có thể cập nhật văn bản vào sổ văn bản

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.