Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Khi tạo mới thêm nơi nhận/gửi, không chọn được mẫu mail khi phát hành văn bản đi, tôi phải làm thế nào?


Để xử lý vấn đề này bạn cần tiến hành cài đặt email mẫu của Văn bản bằng cách:

  • Truy cập Trung tâm cài đặt
  • Chọn Văn bản
  • Tại menu trái chọn Cài đặt email mẫu để tạo mới mẫu email
Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.