Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Độ mật của văn bản là gì?


Độ mật của văn bản là mức độ bảo mật hay tính bí mật của thông tin được cập nhật trong văn bản. Độ mật được xác định dựa trên mức độ nhạy cảm của thông tin và giới hạn đối tượng được phép truy cập. 

Độ mật có thể phân chia ví dụ như sau:

  • Công khai: Thông tin có thể công bố rộng rãi
  • Bảo mật: Thông tin có độ bảo mật cao
  • Tối mật: Thông tin nhạy cảm
  • Bí mật: Thông tin vô cùng quan trọng,...
Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.