Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Để chọn được thông tin nơi gửi/đơn vị nhận trong văn bản cần thao tác gì


Để chọn nơi gửi/đơn vị nhận trong văn bản đầu tiên cần thực hiện tạo nơi nhận/gửi trong danh sách nơi nhận/gửi

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.