Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Độ khẩn của văn bản là gì?


Độ khẩn của văn bản cho biết mức độ cấp thiết của việc xử lý văn bản. Độ khẩn dùng để đánh dấu sự quan trọng và độ ưu tiên xử lý của các văn bản.

Độ khẩn có thể chia theo các cấp:

  • Thông thường: Độ khẩn thấp, không có yêu cầu cụ thể về thời hạn xử lý
  • Khẩn cấp: Độ khẩn cấp trung bình, yêu cầu thực hiện trong khoảng thời gian nhất định
  • Gấp: Độ khẩn cao, yêu cầu xử lý ngay lập tức hoặc thời gian xử lý ngắn
  • Cấp bách: Độ khẩn cao, yêu cầu ưu tiên xử lý lập tức,...
Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.