Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Loại văn bản là gì?


Loại văn bản là cách phân biệt các tài liệu dựa trên nội dung, mục đích hoặc định dạng của tài liệu. Có thể phân chia thành nhiều loại văn bản khác nhau để phục vụ cho mục đích riêng. Có thể phân chia 1 vài loại văn bản phổ biến sau:

  • Tờ trình
  • Biên bản
  • Văn bản
  • Báo cáo
  • Bài luận,...
Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.