Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Làm sao để thêm danh mục Độ khẩn/Độ mật?


Bạn có thể thêm danh mục Độ khẩn/Độ mật bằng cách:

  • Truy cập Trung tâm cài đặt
  • Chọn Văn bản
  • Tại menu trái, chon Danh mục để thêm mới
Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.