Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Làm thế nào để sắp xếp văn bản trong văn bản đi/văn bản đến theo thứ tự thời gian (văn bản mới nhất hiển thị ở trên)


Bạn có thể sắp xếp lại thứ tự hiển thị Văn bản bằng 2 cách:

  • Tại Cài đặt danh sách   Chọn sắp xếp danh sách   Nhấn chọn trường cần sắp xếp để thực hiện sắp xếp lại danh sách hiển thị
  • Tại màn hình danh sách, Nhấn trực tiếp vào tiêu đề cột cần sắp xếp
Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.