083.483.8888
Đăng ký
Mr. Giang Tấn Văn
Chuyên viên tư vấn Giải pháp
 • Kinh nghiệm tư vấn: 4 năm
 • Số doanh nghiệp đã triển khai : 150 Doanh nghiệp
 • Khách hàng tiêu biểu: Cofco International, Chuỗi buffet D'MARIS, Chủ đầu tư BĐS SwanCity, Chủ đầu tư BĐS KitaGroup, Gas Phoenix Việt Nam (Thuộc tập đoàn UDENNA của Philippines), Globish Việt Nam , Coin98 Finance, Chuỗi nhà hàng Biển Dương,...
Giới thiệu:

Xin chào quý Doanh nghiệp, tôi là Giang Tấn Văn có nhiều năm kinh nghiệp trong ngành công nghệ thông tin nói chung và tư vấn chuyển đổi số doanh nghiệp nói riêng. Trong nhiều năm qua tôi luôn hướng tới tư vấn giải pháp chuyển đổi số Phù hợp nhất nhằm giúp cho doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh, tạo ra giá trị cho khách hàng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết
Kinh nghiệm
 • Hơn 4 năm tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho các doanh nghiệp ở đa lĩnh vực khác nhau
 • Có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn, số hóa quy trình trong doanh nghiệp từ đó giúp tối ưu hóa lại quy trình vận hành
 • Tư vấn các doanh nghiệp như SwanCity, Gasphoenix, Coin98,... xây dựng và số hóa thành công các quy trình đang vận hành trong doanh nghiệp từ quy trình bán hàng, quy trình thanh toán, quy trình nhân sự,....
 • Tư vấn doanh nghiệp thiết lập về sơ đồ phòng ban, chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận liên quan , từ đó giúp doanh nghiệp có thể đưa ra các quy định vận hành nhân sự dễ dàng.
Thành tích
 • Tham gia triển khai thành công nhiều dự án chuyển đổi số của công ty
 • Vinh danh kinh doanh đạt doanh số từ 450M trở lên tháng 07/2022
 • Chiến binh Chuyển đổi số các tháng: 09/2023, 10/2023
Dự án đã triển khai
Tư vấn chuyển đổi số thành công cho các đơn vị:
Coin98 Finance
 • Ngành hàng: Tài chính - Đầu tư
 • Quy Mô: 350 Nhân sự
 • Thời gian triển khai: 02 tháng
 • Giải quyết bài toán: + Quản lý Nhân sự, Chấm công, Tính lương, Tài sản, Đánh giá năng lực cho hơn 350 nhân sự + Quản lý công việc, quy trình, dự án cho khối vận hành + Ký hợp đồng lao động và các chứng từ của doanh nghiệp online bằng Chữ ký số
 • Kết quả :
 • Toàn bộ hệ thống quản trị và vận hành nội bộ của C98 đều chỉ sử dụng trên một nền tảng duy nhất của 1Office, nhân viên không còn dùng nhiều app như trước
 • Giảm bớt tối đa thời gian chấm công, tính lương của bộ phận nhân sự khi quy mô doanh nghiệp đang ngày càng tăng trưởng nhanh
 • Loại bỏ 100% đơn từ giấy, tất cả các đơn từ, báo cáo, đề xuất đều được số hóa để quản lý
 • Tự động hóa toàn bộ hệ thống chấm công - tính lương cho toàn bộ
 • Quản lý tài sản chuyên nghiệp, tránh thất thoát tài sản của doanh nghiệp khi có số lượng tài sản lớn và cung cấp tài sản cho nhân viên
 • Sếp ký duyệt tất cả chứng từ trong doanh nghiệp từ hợp đồng lao động đến các đề xuất, quyết định nhanh thông qua hệ thống chữ ký số
Công ty Gasphoenix Việt Nam
 • Ngành hàng: Khí Gas
 • Quy Mô: 150 Nhân sự
 • Thời gian triển khai: 03 tháng
 • Giải quyết bài toán: Quản lý tổng thể
 • Kết quả :
 • Số hóa toàn bộ hệ thống quy trình trong doanh nghiệp giúp cán bộ nhân viên dễ dàng nắm bắt quy trình sau mỗi lần ban hành
 • Đánh giá được hiệu quả xử lý công việc của từng người tham gia trong quy trình thông qua hệ thống cảnh báo công việc quá hạn, từ đó đưa ra các quyết định đến thưởng hiệu quả làm việc của từng nhân viên
 • Sử dụng mạng truyền thông nội bộ trên 1Office để truyền tải các thông tin, thông điệp và các quyết định nội bộ từ đó xây dựng văn hóa , giúp mọi người gần gủi nhau hơn thông qua các cuộc thi
 • Số hóa toàn bộ hệ thống nhân sự từ nộp và phê duyệt đơn online, tự động hóa chấm công - tính lương cho hơn 250 nhân sự ngay trên phần mềm giải tải công việc cho phòng nhân sự và phòng C&B
Công ty Cổ Phần Vina Đại Phước (SwanCity)
 • Ngành hàng: Đầu tư Bất động sản
 • Quy Mô: 250 Nhân sự
 • Thời gian triển khai: 03 tháng
 • Giải quyết bài toán: Quản lý tổng thể
 • Kết quả :
 • Số hóa toàn bộ hệ thống quy trình trong doanh nghiệp giúp cán bộ nhân viên dễ dàng nắm bắt quy trình sau mỗi lần ban hành
 • Đánh giá được hiệu quả xử lý công việc của từng người tham gia trong quy trình thông qua hệ thống cảnh báo công việc quá hạn, từ đó đưa ra các quyết định đến thưởng hiệu quả làm việc của từng nhân viên
 • Sử dụng mạng truyền thông nội bộ trên 1Office để truyền tải các thông tin, thông điệp và các quyết định nội bộ từ đó xây dựng văn hóa , giúp mọi người gần gủi nhau hơn thông qua các cuộc thi
 • Số hóa toàn bộ hệ thống nhân sự từ nộp và phê duyệt đơn online, tự động hóa chấm công - tính lương cho hơn 250 nhân sự ngay trên phần mềm giải tải công việc cho phòng nhân sự và phòng C&B
Công ty Cổ Phần Dmaris
 • Ngành hàng: Nhà hàng
 • Quy Mô: 600 Nhân sự
 • Thời gian triển khai: 03 tháng
 • Giải quyết bài toán: Quản lý tổng thể
 • Kết quả :
 • Quản lý thông tin nhân sự tập trung và dễ dàng kiểm soát
 • Nhân viên làm đơn từ đơn giản, hiệu quả trên phần mềm
 • Từng nhân viên dễ dàng quản lý giờ làm việc và chấm công của mình giúp rõ ràng giữa người lao động và doanh nghiệp
 • Tự động hóa việc chấm công, tính lương giảm thiểu thời gian xử lý
 • Trang truyền thông nội bộ để xây dựng văn hóa doanh nghiệp

  Đặt lịch tư vấn với

  Đặt lịch tư vấn ngay hôm nay,
  Để trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi

  Đặt lịch ngay
  Zalo phone