Cài đặt duyệt động

Cài đặt quy trình duyệt động là một tính năng ưu việt của 1Office. Tính năng này  giúp cho doanh nghiệp tạo một quy trình động để duyệt các đối tượng trên hệ thống, các đối tượng có thể sử dụng quy trình duyệt động bao gồm: Đơn từ, hợp đồng, đơn hàng, đề xuất tuyển dụng…

 

Làm sao để bắt đầu cài đặt quy trình duyệt động?

 

Để cài đặt quy trình duyệt động, bạn theo dõi các bước sau:

 

Bước 1. Tạo mới quy trình duyệt

Bước 2. Tạo mới đối tượng sử dụng quy trình duyệt

 

 

Bước 1.  Tạo mới quy trình duyệt

 

Để tạo mới quy trình duyệt động cho đối tượng. Bạn thực hiện các các bước sau:

 

  • Chọn vào biểu tượng mũi tên     cạnh biểu tượng avata > Chọn Cài đặt hệ thống Tự động > Duyệt đối tượng 
  • Chọn icon tạo mới  ở góc trái màn hình
  • Nhập các thông tin ở màn hình tạo mới
  • Vẽ quy trình duyệt đối tượng
  • Chọn 

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

Các trường cần lưu ý

 

STT Tên trường Mô tả
1 Tiêu đề Nhập tên quy trình duyệt đối tượng. Ví dụ: quy trình duyệt đơn xin nghỉ
2 Đối tượng áp dụng Chọn đối tượng áp dụng quy trình duyệt động. Bao gồm: Đơn từ, phiếu thu, phiếu chi, đơn hàng, hợp đồng…(các đối tượng cần duyệt trong hệ thống đều có thể cài đặt quy trình duyệt động)
3 Người theo dõi Chọn người theo dõi quy trình duyệt. Người theo dõi có thể xem và nhận được thông báo
4 Người quản trị Là người quản trị của dự án, có tất cả các quyền quản lý đối với dự án đó
5 Hiển thị quy trình trong đối tượng Người dùng có thể lựa chọn hiển thị quy trình trong đối tượng.  ( khi ẩn quy trình trong đối tượng  thì hệ thống sẽ tìm người duyệt nhanh hơn)
6 Tích box Duyệt theo quy trình hoặc Tự chọn người duyệt
  • Duyệt theo quy trình:  đối tượng tự động chạy theo quy trình duyệt
  • Tự chọn người duyệt: Người dùng tự chọn người duyệt trong mỗi bước duyệt
7 Cài đặt điều kiện duyệt Người dùng có thể cài đặt điều kiện duyệt cho từng bước
8 Cài đặt bước duyệt Ở mỗi bước duyệt, người dùng cần cài tên bước duyệt và chọn người duyệt cho bước đó (có thể cài đặt nhiều người, cài đặt theo phòng ban, cài đặt theo vị trí hoặc chức vụ)
9 Node Đã duyệt hoặc Không duyệt Kết thúc mỗi quy trình, người dùng có thể cài đặt Đã duyệt hoặc Không duyệt

 

Bước 2. Tạo mới đối tượng sử dụng quy trình duyệt

 

Sau khi cài đặt quy trình duyệt, người dùng tạo mới đối tượng sẽ tự động chạy theo quy trình duyệt đó để tìm ra người duyệt cho từng bước

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

 

Cập nhật lần cuối vào ngày 28/08/2020