Hướng dẫn sử dụng kênh hỗ trợ Ticket

Cách tạo yêu cầu hỗ trợ

Cách 1. Tạo trực tiếp trên màn hình

Chọn biểu tượng dấu trên màn hình (cạnh chuông thông báo) > Chọn Gửi yêu cầu hỗ trợ

Cách 2. Tạo mới Ticket trong phần Hỗ trợ 247

  • Chọn biểu tượng phân hệ > Chọn Hỗ trợ 247

  • Nhấn vào dấu cộng góc trái phía trên màn hình > Chọn Ticket

Yêu cầu hỗ trợ

  • Chọn loại yêu cầu: Lỗi phần mềm, Nâng cấp tính năng, Hướng dẫn & Cài đặt, Kỹ thuật
  • Nhập nội dung cần hỗ trợ
  • Đính kèm file hình ảnh hoặc video mô tả nội dung

Lưu ý: Nội dung yêu cầu hỗ trợ cần nêu rõ ý, mô tả chi tiết thông tin kèm theo đường link của đối tượng cần hỗ trợ

Cập nhật lần cuối vào ngày 20/12/2121