Hướng dẫn tích hợp OneDrive Picker với 1Office

Chỉ áp dụng với những khách hàng sử dụng tài khoản OneDrive với Email domain riêng.

Bước 1: Tạo app trên Microsoft Azure Portal – Ứng dụng dùng để kết nối giữa hệ thống 1Office và OneDrive

  • Điền các thông số theo mẫu. Chọn Register

  • Bạn đã tạo thành công ứng dụng trên Microsoft Azure Portal. Copy lấy mã Application (client) ID

 

  • Ở menu trái, tại Authentication, tick chọn Access tokens (used for implicit flows)ID tokens (used for implicit and hybrid flows) rồi chọn Save

 

Bước 2: Cấu hình tích hợp trên 1Office

  • Trên 1Office, truy cập Cài đặt hệ thống > Tích hợp > Nhập Client ID > Cập nhật

Tham khảo video Hướng dẫn

Chúc mừng bạn đã tích hợp thành công OneDrive Picker vào hệ thống 1Office!

Cập nhật lần cuối vào ngày 30/09/2222