Phiếu chuyển tiền

Phiếu chuyển tiền là gì?

 

Phiếu chuyển tiền được sử dụng khi người dùng có phát sinh muốn luân chuyển một số tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác.

 

Làm thế nào để quản lý phiếu chuyển tiền?

 

Bước 1. Tạo mới phiếu chuyển tiền

Bước 2. Tác vụ trên từng phiếu chuyển tiền

 

Bước 1. Tạo mới phiếu chuyển tiền

 

  1. Tại màn hình trang chủ, click vào biểu tượng  ở góc phải > Chọn phân hệ Thu chi
  2. Chọn danh mục Phiếu chuyển tiền
  3. Click chọn Tạo mới   ở góc trái màn hình
  4. Nhập các thông tin Phiếu chuyển tiền:

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Bảng mô tả các trường thông tin:

 

STT Tên trường Mô tả
1 Lý do Nhập lý do chuyển tiền
2 Ngày chuyển Nhập ngày chuyển
3 Ngày hạch toán Nhập ngày hạch toán
4 Số tiền Nhập số tiền chuyển
5 Tài khoản nguồn Chọn tài khoản để chuyển tiền
6 Tài khoản đích Chọn tài khoản để nhận tiền
7 Đính kèm Đính kèm bản scan hoặc ảnh chụp minh chứng cho việc chuyển tiền.

 

Lưu ý: Các trường có dấu * đỏ là trường bắt buộc phải nhập/ chọn

 

5. Click Cập nhật để lưu Phiếu chuyển tiền.

 

Lặp lại các mục 1,2,3,4,5 bạn sẽ có danh sách các phiếu chuyển tiền:

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Bước 2. Tác vụ trên từng phiếu chuyển tiền

 

Sau khi Phiếu chuyển tiền tạo mới thành công, màn hình chi tiết hiển thị thông tin phiếu, tùy thuộc vào quyền sẽ thực hiện các tác vụ trên phiếu.

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Bảng mô tả các tác vụ:

 

STT Tác vụ Quyền thực hiện Mô tả
1 Tác vụ duyệt Người được cài đặt là người duyệt phiếu chuyển tiền (Cài đặt duyệt chi tiết xem tại Cài đặt duyệt đối tượng)

Quyền quản lý tất cả

Người duyệt phiếu chuyển tiền sẽ nhận được thông báo cần duyệt phiếu

Tác vụ [Duyệt] chỉ sáng trên màn hình của người duyệt:

  • Chọn [Duyệt/Không duyệt].

Khi duyệt [Phiếu chuyển tiền] xong, số tiền tài khoản của hai quỹ sẽ được thay đổi, quỹ nguồn sẽ bị trừ tiền, quỹ đích sẽ được công tiền theo số tiền trong phiếu.

Sau khi duyệt, người dùng có thể hoàn duyệt lại bằng tác vụ [Hoàn duyệt] khi hoàn duyệt xong, số tiền cũng sẽ được hoàn lại. Và chỉ hoàn duyệt khi phiếu đang ở trạng thái [Chưa duyệt] hoặc [Không duyệt]

2 Đính kèm Quyền quản lý tất cả

Người tạo Phiếu chuyển tiền

Tại mỗi phiếu chuyển tiền bạn có thể đính kèm bản scan hoặc ảnh chụp minh chứng cho việc chuyển tiền này
3 Biểu mẫu Quyền quản lý tất cả

Quyền xem

Khi phiếu chuyển tiền cần in ra và lưu trữ, bạn có thể chọn in ra/xuất biểu mẫu tương ứng
5 Sửa Quyền quản lý tất cả

Người tạo Phiếu chuyển tiền

Khi người dùng muốn thay đổi một số thông tin trong phiếu chuyển tiền

Tác vụ [Sửa] được thực hiện khi [Phiếu chuyển tiền] chưa được duyệt.

6 Xóa Quyền quản lý tất cả

Người tạo Phiếu chuyển tiền

Khi người dùng muốn xóa phiếu chuyển tiền

Tác vụ [Xóa] được thực hiện khi [Phiếu chuyển tiền] chưa được duyệt.

7 Khác [Nhân bản] Quyền quản lý tất cả

Quyền tạo mới

Cho phép nhân bản phiếu chuyển tiền nếu có cùng nội dung để tiết kiệm thời gian.
8 Khác [Lịch sử] Quyền quản lý tất cả

Quyền xem

Ghi lại các hành động và tài khoản có tác động lên phiếu chuyển tiền.
9 Hoàn duyệt Người được cài đặt duyệt phiếu chuyển tiền

Quyền quản lý tất cả

Hoàn duyệt xảy ra trong trường hợp bạn muốn sửa lại thông tin của phiếu chuyển tiền hoặc xóa phiếu chuyển tiền đi.

Điều kiện xảy ra hoàn duyệt là phiếu chuyển tiền ở trạng thái [Chờ duyệt bước 2] (đối với trường hợp có 2 bước duyệt) hoặc phiếu chuyển tiền ở trạng thái [Đã duyệt] hoặc phiếu chuyển tiền ở trạng thái [Không duyệt]

 

Như vậy, 1Office đã hướng dẫn xong bạn cách quản lý phiếu chuyển tiền. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tổng đài 083 483 8888 (hỗ trợ 24/7) hoặc gửi vào hòm thư support@1office.vn để 1Office được tư vấn và giải đáp giúp bạn.

Chúc bạn thành công!

 

Cập nhật lần cuối vào ngày 16/08/2020