Tiêu chí đánh giá KPI

Tiêu chí KPI là chuẩn mức được đặt ra với mục đích sử dụng để đánh giá hoặc kiểm định cho nhân sư. Các tiêu chí được đưa ra có thể nói về chất lượng, năng suất, thời gian và khả năng tuân thủ theo các quy định, quy trình được đặt ra.

Các bước cài đặt Tiêu chí KPI

Bước 1: Tạo mới Tiêu chí KPI

Bước 2: Quản lý Danh sách tiêu chí KPI.

Bước 1: Tạo mới Tiêu chí KPI

Để cài đặt Tiêu chí đánh giá KPI, bạn thực hiện các thao tác sau:

  • Tại Phân hệ HRM  > Chọn module KPI 
  • Click icon tạo mới  > Tiêu chí đánh giá
  • Cập nhật thông tin và Cập nhật    để lưu.

Các trường cần lưu ý:

STT Tên trường Mô tả
1 Loại KPI KPI chia làm 2 loại:

  • KPI đơn
  • KPI tổng hợp:KPI Tổng hợp là 1 dạng KPI bao gồm nhiều KPI đơn lẻ.
2 Tên KPI Đặt tên tiêu chí KPI. Ví dụ: Tác phong làm việc
3 Đơn vị Đơn vị của tiêu chí. Ví dụ: Lần/Triệu/…
4 Từ khóa KPI Từ khóa dùng để tạo công thức tính điểm KPI

Lưu ý: Từ khóa KPI được viết in hoa

5 Công thức tính điểm Dùng từ khóa INCOME thay cho chỉ tiêu, PROPORTION để thay cho giá trị tỷ trọng. Khi viết ở đây, sẽ hiển thị ra phía ngoài KPI, tuy nhiên người dùng vẫn có thể sửa được trong mẫu đanh giá KPI.
6 Mô tả Mô tả cho tiêu chí KPI
7 Trạng thái Bao gồm 2 trạng thái:

  • Hoạt động
  • Không hoạt động

Thao tác tương tự với các tiêu chí khác

Bước 2: Quản lý Danh sách KPI

1. Màn hình quản lý Danh sách KPI.

1Office cung cấp cho người dùng 2 cách quản lý Danh sách KPI.

Cách 1: Quản lý Danh sách KPI tại màn hình danh sách Danh sách KPI

Cách 2: Quản lý Danh sách KPI màn hình chi tiết Danh sách KPI

Cách 1: Quản lý Danh sách KPI tại màn hình danh sách Danh sách KPI

Tại màn hình danh sách Danh sách KPI, thao tác Chuột phải vào tên Tiêu chí và thực hiện tác vụ quản lý.

Click vào ảnh để xem chi tiết.

Cách 2: Quản lý Danh sách KPI màn hình chi tiết Danh sách KPI

Vào màn hình chi tiết một tiêu chí KPI và thực hiện các tác vụ quản lý Tiêu chí  ở góc phải màn hình.

 

2. Bảng tác vụ Quản lý Danh sách KPI.

Bảng tác vụ:

STT Tên tác vụ Quyền thực hiện Mô tả
1 Xem nhanh Người quản lý Xem nhanh thông tin liên quan Tiêu chí KPI
2 Sửa Người quản lý Sửa thông tin Tiêu chí KPI
3 Xóa Người quản lý Xóa thông tin Tiêu chí KPI
4 Nhân bản Người quản lý Tạo ra một tiêu chí KPI tương tự.
5 Lịch sử Người quản lý Kiểm tra lại lịch sử Tạo mới, sửa, xóa tiêu chí KPI

Cập nhật lần cuối vào ngày 21/12/2121