Tư duy sản phẩm

Ngay từ đầu, tư duy phát triển của 1Office là sẽ cố gắng hết sức tìm một lời giải tối ưu hơn cho bài toản Quản trị tổng thể doanh nghiệp. Chỉ có như vậy thì mới giải quyết được triệt để các bài toán mà doanh nghiệp đang gặp cũng như xử lý hoàn toàn các nhược điểm mà các phần mềm riêng lẻ không thể giải quyết được như: Tính liên thông dữ liệu, tính thống nhất về giao diện người dùng, sự liên quan giữa các bộ phận phòng ban trong doanh nghiệp, khả năng phân quyền theo phòng ban, vị trí, chức vụ...

Tùy biến và tự động hóa

Ngay từ đầu, tư duy phát triển của 1Office là sẽ cố gắng hết sức tìm một lời giải tối ưu hơn cho bài toản Quản trị tổng thể doanh nghiệp. Chỉ có như vậy thì mới giải quyết được triệt để các bài toán mà doanh nghiệp đang gặp cũng như xử lý hoàn toàn các nhược điểm mà các phần mềm riêng lẻ không thể giải quyết được như: Tính liên thông dữ liệu, tính thống nhất về giao diện người dùng, sự liên quan giữa các bộ phận phòng ban trong doanh nghiệp, khả năng phân quyền theo phòng ban, vị trí, chức vụ...
Hệ thống báo cáo tự động
1Office đã phát triển tính năng cho phép người dùng tự động tạo các mẫu báo cáo và dashboard. Dữ liệu đầu vào được lấy từ tất cả các đối tượng có trên 1Office, phần trình bày và viết hàm tương tự như excel
Hệ thống duyệt tự động
Quy trình phê duyệt đơn từ luôn rất mất thời gian và rắc rối, nhưng tất cả đều sẽ được giải quyết bằng tính năng cài đặt duyệt động của 1Office
Hệ thống tùy biến công thức excel
1Office cho phép người dùng được cấp quyền của doanh nghiệp, có thể áp dụng hàm excel để soạn thảo công thức chấm công, tính lương của riêng doanh nghiệp
Hệ thống cảnh báo tự động
1Office đã phát triển riêng một tính năng gọi là cảnh báo thông minh cho phép cài đặt tất cả các cảnh báo về deadline công việc, hợp đồng lao động, công nợ quá hạn, hàng tồn kho...
×

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN 1OFFICE

Trải nghiệm để khám phá những tính năng tuyệt vời 1Office mang lại


Hotline: 083 483 8888

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN 1OFFICE

Trải nghiệm để khám phá những tính năng tuyệt vời 1Office mang lại


Hotline: 083 483 8888