Đăng ký

Xây dựng mọi quy trình xử lý văn bản dễ dàng và linh hoạt

 • Thiết lập cụ thể từng
  quy trình xử lý văn bản
  dưới dạng lưu đồ
 • Tích hợp các bước phát
  hành văn bản ngay trên
  quy trình
 • Tích hợp ký số, số hóa
  mọi văn bản trên hệ thống
Lưu trữ tập trung và trao đổi mọi
thông tin liên quan đến văn bản
 • Quản lý, phân loại & lưu trữ file văn bản, tài liệu liên quan
 • Dễ dàng thao tác tạo mới văn bản trên hệ thống
 • Theo dõi và nhắc nhở tự động luồng xử lý văn bản
 • Hỗ trợ thiết lập biểu mẫu kèm theo

Cung cấp tính năng giao việc, quản lý tiến độ
công việc từ các văn bản đến và đi

 • Tích hợp hệ thống giao việc ngay trên luồng xử lý văn bản
 • Theo dõi, quản lý tiến độ, nhắc việc tự động cho người thực hiện
 • Tích hợp công cụ chat hỗ trợ trao đổi trong quá trình thực hiện
Tích hợp chữ ký số và sổ văn bản ngay trên phần mềm
 • Người dùng có thể dễ dàng chèn chữ ký số vào văn bản và vào mọi quy trình xử lý văn bản
 • Cập nhật số vào sổ văn bản hỗ trợ cho việc thống kê và tra cứu thông tin văn bản về sau

Hãy để 1WORK
giúp doanh nghiệp của bạn làm việc hiệu quả hơn

Đăng ký ngay
Zalo phone