083.483.8888
Đăng ký

Chi phí ẩn là một khái niệm quan trọng mà các nhà quản lý cần hiểu rõ. Việc nắm vững kiến thức về chi phí ẩn sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định kinh doanh hiệu quả hơn. Trong bài viết này, 1Office sẽ cùng bạn tìm hiểu tất tần tật về Implicit Cost: khái niệm, phân loại, ví dụ và công thức tính chi phí ẩn trong doanh nghiệp.

1. Chi phí ẩn là gì?

Chi phí ẩn (Implicit Cost) là những khoản chi phí mà doanh nghiệp không phải chi trả bằng tiền mặt nhưng lại ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Chi phí ẩn còn được gọi là chi phí cơ hội hoặc chi phí quy đổi. Đây là một khái niệm thường được dùng trong kế toán và kinh doanh, phát sinh từ việc sử dụng các nguồn lực nội bộ của doanh nghiệp.

Chi phí ẩn là gì? Phân loại & Công thức tính Implicit Cost
Chi phí ẩn là gì? Phân loại & Công thức tính Implicit Cost

Nói theo một cách khác, chi phí ẩn đại diện cho sự hy sinh của một cơ hội mà doanh nghiệp phải chấp nhận, khi sử dụng tài nguyên nội bộ của mình để tạo ra sản phẩm/dịch vụ.

Chi phí ẩn thường khó đo lường và không được ghi nhận trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, do vậy nhà quản trị thường không tính đến chi phí ẩn khi ra quyết định kinh doanh. Tuy nhiên, việc nắm vững kiến thức về chi phí ẩn sẽ giúp nhà quản trị đảm bảo tính chính xác, cung cấp cái nhìn toàn diện và đưa ra những quyết định kinh doanh hiệu quả hơn.

2. Các loại chi phí ẩn thường gặp trong doanh nghiệp

Trong kinh doanh, chi phí ẩn xuất hiện ở nhiều hình thức khác nhau và sau những dấu hiệu không rõ ràng trên bảng cân đối kế toán. Dưới đây là một số loại chi phí ẩn thường gặp trong doanh nghiệp, mà nhà quản trị nên biết:

Các loại chi phí trong doanh nghiệp
Các loại chi phí trong doanh nghiệp

2.1. Chi phí cơ hội
Đây là khoản chi phí ẩn thường gặp trong các doanh nghiệp dưới các hoạt động khác nhau. Chi phí cơ hội là giá trị của lợi ích bị mất khi doanh nghiệp lựa chọn một phương án thay thế. Ví dụ, nếu một doanh nghiệp sử dụng một căn nhà xưởng để sản xuất sản phẩm A, thì chi phí cơ hội là giá trị của lợi ích mà doanh nghiệp có thể thu được từ việc cho thuê lại căn nhà xưởng đó.

2.2. Chi phí sử dụng tài sản cố định (chi phí khấu hao)
Chi phí sử dụng tài sản cố định là giá trị khấu hao của tài sản cố định. Các tài sản cố định như nhà xưởng, máy móc, thiết bị,… có thể được sử dụng để sản xuất nhiều sản phẩm khác nhau. Khi một tài sản cố định được sử dụng để sản xuất một sản phẩm cụ thể, thì doanh nghiệp sẽ phải bỏ qua lợi nhuận mà họ có thể thu được từ việc sử dụng tài sản cố định đó để sản xuất sản phẩm khác.

2.3. Chi phí quản lý
Chi phí quản lý là khoản chi phí phát sinh để duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Chi phí này bao gồm các khoản như tiền lương, tiền thưởng, chi phí văn phòng,… Đây được xem là chi phí ẩn vì nó thường không được gắn trực tiếp với một sản phẩm hay dịch vụ cụ thể nào.

2.4. Chi phí rủi ro
Chi phí rủi ro là chi phí liên quan đến những rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt, bao gồm chi phí bảo hiểm, chi phí bồi thường, chi phí dự phòng,… Đây là khoản chi phí ẩn không phát sinh thường xuyên.

3. Ví dụ về chi phí ẩn trong doanh nghiệp

Một số ví dụ về các loại chi phí ẩn trong doanh nghiệp như:

 1. Chi phí cơ hội của thời gian: Khi doanh nghiệp dành thời gian cho các hoạt động không mang lại lợi ích, thì doanh nghiệp sẽ bỏ lỡ cơ hội sử dụng thời gian đó để thực hiện các hoạt động mang lại lợi ích.
 2. Chi phí từ việc quản lý kém hiệu quả: Quy trình quản lý kém hiệu quả có thể dẫn đến lãng phí nguồn lực, giảm năng suất lao động,… Điều này có thể khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc cạnh tranh trên thị trường.
 3. Chi phí sử dụng tài nguyên không hiệu quả: Khi doanh nghiệp sử dụng tài sản cố định không hợp lý, thì doanh nghiệp sẽ không tận dụng được hết giá trị của tài sản. Điều này sẽ làm tăng chi phí khấu hao và giảm hiệu quả đầu tư.

4. Cách tính chi phí ẩn đúng chuẩn

Những sai lầm khi ghi nhận chi phí
Những sai lầm khi ghi nhận chi phí

Để tính chi phí ẩn chính xác, doanh nghiệp cần xác định được các loại chi phí ẩn phát sinh trong hoạt động kinh doanh. Sau khi xác định được các loại chi phí ẩn, doanh nghiệp cần sử dụng các phương pháp tính toán phù hợp để xác định được giá trị của từng loại chi phí ẩn. Dưới đây là một số phương pháp tính toán chi phí ẩn phổ biến:

Phương pháp định lượng: Bằng việc dựa trên dữ liệu thực tế để tính toán chi phí ẩn. Ví dụ, doanh nghiệp có thể sử dụng các phương pháp định lượng sau để tính toán:

 • Phương pháp phân tích chi phí theo hoạt động (ABC): Phương pháp này phân tích chi phí thành các hoạt động và xác định chi phí của từng hoạt động.
 • Phương pháp định giá thời gian (TPV): Phương pháp này xác định chi phí ẩn bằng cách tính giá trị thời gian của các nguồn lực bị lãng phí.

Phương pháp định tính: Phương pháp này thường dựa trên các đánh giá chủ quan của chuyên gia hoặc nhân viên trong công ty. Một số phương pháp định tính doanh nghiệp có thể sử dụng để tính toán chi phí ẩn như:

 • Phương pháp phỏng vấn: Phương pháp này phỏng vấn các nhân viên để thu thập thông tin về chi phí ẩn.
 • Phương pháp thảo luận nhóm: Phương pháp này tổ chức thảo luận nhóm để thu thập thông tin về chi phí ẩn.

Việc tính toán chi phí ẩn đúng chuẩn sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác, nâng cao hiệu quả kinh doanh và giảm thiểu rủi ro. Vì vậy, khi tính toán chi phí ẩn, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Chi phí ẩn thường khó xác định và tính toán chính xác. Doanh nghiệp cần sử dụng các phương pháp phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.
 • Chi phí ẩn có thể phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau. Doanh nghiệp cần xác định được tất cả các nguồn phát sinh chi phí ẩn để có thể tính toán chính xác.

5. Phân biệt chi phí ẩn và chi phí hiện

Chi phí ẩn và chi phí hiện là hai khái niệm quan trọng trong kinh doanh. Chúng có những điểm khác biệt cơ bản như sau:

Đặc điểm Chi phí ẩn Chi phí hiện
Khái niệm Là khoản chi phí phát sinh nhưng không rõ ràng mà công ty bỏ ra khi quyết định sử dụng nguồn lực nội bộ. Là các khoản chi phí phát sinh và được ghi nhận trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
Ví dụ Chi phí cơ hội, chi phí thời gian, chi phí lãng phí,… Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí khấu hao,…
Cách tính Sử dụng phương pháp định tính hoặc định lượng. Sử dụng phương pháp kế toán truyền thống.
Ảnh hưởng Có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến doanh nghiệp. Có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp.

Bảng so sánh chi phí ẩn và chi phí hiện

6. Top 7 cách kiểm soát chi phí ẩn hiệu quả

Việc kiểm soát chi phí ẩn là một công việc phức tạp và đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

Một số gợi ý về phương thức giảm thiểu chi phí và tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp
Một số gợi ý về phương thức giảm thiểu chi phí và tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp
 1. Xác định các loại chi phí ẩn: Bước đầu tiên để kiểm soát chi phí ẩn là xác định các loại chi phí ẩn phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phân tích các hoạt động kinh doanh và xác định các hoạt động nào có thể gây lãng phí.
 2. Tính toán chi phí ẩn: Sau khi xác định được các loại chi phí ẩn, doanh nghiệp cần tính toán chi phí của từng loại chi phí ẩn. Việc tính toán chi phí ẩn giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tác động của chi phí ẩn đến hiệu quả kinh doanh.
 3. Thiết lập hệ thống kiểm soát chi phí ẩn: Doanh nghiệp cần thiết lập hệ thống kiểm soát chi phí ẩn để ngăn chặn và giảm thiểu lãng phí. Hệ thống kiểm soát chi phí ẩn cần bao gồm các chính sách, quy trình và thủ tục nhằm đảm bảo sử dụng nguồn lực hiệu quả.
 4. Tăng cường ý thức của nhân viên: Về tầm quan trọng của việc tiết kiệm chi phí. Doanh nghiệp có thể thực hiện các chương trình đào tạo, truyền thông nội bộ để nâng cao nhận thức của nhân viên về chi phí ẩn.
 5. Sử dụng công nghệ: Công nghệ có thể giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả kiểm soát chi phí ẩn. Các phần mềm quản lý doanh nghiệp (ERP) có thể giúp doanh nghiệp thu thập dữ liệu, phân tích chi phí và đưa ra các báo cáo về chi phí ẩn.
 6. Tự động hóa các quy trình: Đây là giải pháp thông minh giúp doanh nghiệp giảm thiểu sai sót và lãng phí. Doanh nghiệp có thể tự động hóa các quy trình như bán hàng, mua hàng, thu chi,…
 7. Tối ưu hóa quy trình thường xuyên: Doanh nghiệp cần tối ưu hóa quy trình kinh doanh để loại bỏ các hoạt động không cần thiết. Việc tối ưu hóa quy trình giúp doanh nghiệp sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn và giảm thiểu chi phí ẩn.

7. Kết luận

Chi phí ẩn là những khoản chi phí phát sinh nhưng không rõ ràng mà doanh nghiệp bỏ ra khi quyết định sử dụng nguồn lực nội bộ. Vì vậy, đây là khoản chi phí cần được doanh nghiệp quản lý và theo dõi thường xuyên để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

Giải pháp quản lý thu chi hiệu quả 1Office
Giải pháp quản lý thu chi hiệu quả 1Office

Phần mềm quản lý thu chi của 1Office là một giải pháp công nghệ có thể giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí ẩn hiệu quả. Phần mềm có nhiều tính năng hữu ích, giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình thu chi, theo dõi dòng tiền theo thời gian thực, cảnh báo nhắc nhở các khoản tiền đến hạn, theo dõi báo cáo biến động thu chi,…

Với hơn 5.000 khách hàng doanh nghiệp đã và đang sử dụng phần mềm 1Office. Cùng trải nghiệm miễn phí tính năng quản lý thu thi ngay hôm nay!

Nhận bản demo tính năng miễn phí

Trên đây là toàn bộ nội dung mà 1Office muốn chia sẻ tới bạn về khái niệm, phân loại và các ví dụ về chi phí ẩn. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc hoặc cần tư vấn về phần mềm quản lý thu chi 1Office, hãy liên hệ với chúng tôi qua:

 

Ứng dụng kiến thức quản trị vào thực tiễn
cùng bộ giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp 1Office!

Đăng ký ngay
Zalo phone