Đánh giá năng lực

Tổng quan về Đánh giá năng lực

 

ASK (viết tắt của Attitude – Skill – Knowledge) là mô hình năng lực (Competence Model) đưa ra những tiêu chuẩn nghề nghiệp cho các vị trí công việc trong doanh nghiệp dựa trên 3 tiêu chí: Thái độ (Attitude), Kỹ năng (Skill) và Kiến thức (Knowledge).

 

Ngoài đánh giá theo KPI, hiện nay rất nhiều doanh nghiệp còn đánh giá nhân viên theo tiêu chí quan trọng khác, đó là đánh giá năng lực. Người quản lý có thể tạo các tiêu chí để đánh giá cho nhân viên, sau đó từ các tiêu chí tạo ra mẫu đánh giá cụ thể cho từng vị trí, cuối cùng tạo mới bảng đánh giá nhân viên theo mẫu đã tạo.

 

Làm sao để bắt đầu sử dụng Đánh giá năng lực?

 

Để quản lý Đánh giá năng lực, bạn theo dõi các bước sau:

 

Bước 1. Cài đặt tiêu chí đánh giá

Bước 2. Hướng dẫn tạo bảng đánh giá

Bước 3. Tạo bảng kết quả Đánh giá năng lực

Bước 4. Chấm điểm

 

Bước 1. Cài đặt tiêu chí đánh giá

 

Thực hiện các đặt tiêu chí đánh giá theo các bước sau:

1. Bạn truy cập phân hệ Nhân sự > Đánh giá năng lực > Tiêu chí năng lực

2. Chọn  ở góc trái màn hình

3. Nhập đầy đủ thông tin:

 • Tên tiêu chí
 • Nhóm tiêu chí: 1 trong các nhóm: Kỹ năng, kiến thức, thái độ, ngoại hình, khác
 • Nhân viên: Áp dụng tiêu chí này cho đánh giá nhân viên
 • Ứng viên: Áp dụng tiêu chí này để đánh giá ứng viên trong Tuyển dụng

Click vào ảnh để xem chi tiết

4. Click  để lưu lại

 

Lặp lại các bước 1, 2, 3, 4 bạn sẽ có một danh sách tiêu chí như sau:

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Bước 2. Hướng dẫn tạo bảng đánh giá

 

Từ danh sách Tiêu chí năng lực vừa tạo, tạo ra một bảng đánh giá năng lực

 1. Bạn truy cập phân hệ đánh giá > Đánh giá năng lực > Mẫu đánh giá năng lực
 2. Chọn icon tạo mới ở góc trái màn hình
 3. Nhập đầy đủ thông tin chung: Tên mẫu đánh giá, đánh giá bộ phận, đánh giá vị trí
 4. Chọn các tiêu chí năng lực, mức độ thành thạo yêu cầu và mức độ quan trọng của tiêu chí đó
 5. Cấu hình công thức tính điểm của nhân sự gồm có công thức tính điểm tiêu chí và công thức tính điểm trung bình
 6. Click  để lưu lại mẫu đánh giá

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Các trường cần lưu ý:

STT Tên trường Mô tả
1 Tên mẫu đánh giá Nhập vào tên mẫu đánh giá năng lực
2 Đánh giá bộ phận Chọn một hoặc nhiều phòng ban trong công ty
3 Đánh giá vị trí Chọn một vị trí nhận đánh giá
4 Tiêu chí năng lực Chọn một hoặc nhiều tiêu chí năng lực trong danh sách các tiêu chí năng lực đã tạo
5 Mức độ thành thạo yêu cầu Đối với mỗi vị trí, sẽ tương ứng với một mức độ thành thạo yêu cầu
6 Mức độ quan trọng Gồm 2 mức độ: quan trọng và rất quan trọng. Tương ứng trong công thức tính điểm: quan trọng là 1 điểm và rất quan trọng là 2 điểm
7 Công thức tính điểm tiêu chí Tổng hợp từ 4 loại điểm: điểm tiêu chuẩn, cá nhân tự đánh giá, quản lý đánh giá và ban giám đốc đánh giá. Tổng điểm sẽ bằng các điểm thành phần nhân với hệ số quan trọng của thành phần đó
8 Công thức tính điểm trung bình Công thức tính điểm trung bình của từng tiêu chí trên tổng các tiêu chí đánh giá

 

Kết quả mẫu đánh giá năng lực

(1) Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Bước 3. Tạo bảng kết quả Đánh giá năng lực

 

Từ Mẫu đánh giá năng lực, có 2 cách tạo mới 1 bảng đánh giá tháng

 

Cách 1: Tạo từ màn hình chi tiết mẫu đánh giá

 • Từ màn hình như ảnh (1), các bạn click
 • Nhập đầy đủ thông tin

Click vào ảnh để xem chi tiết

 • Click để lưu lại phiếu đánh giá

 

Cách 2: Tạo từ màn hình danh sách các Mẫu đánh giá

Click vào ảnh để xem chi tiết

 • Từ Màn hình này, bạn click chuột trái vào mẫu đánh giá cần tạo, chọn [Tạo bảng đánh giá năng lực]
 • Nhập đầy đủ thông tin
 • Click để lưu lại phiếu đánh giá

 

Các tác vụ cần lưu ý:

 • Xem nhanh: Xem nhanh chi tiết bảng đánh giá (Bao gồm: Tên, công thức)
 • Sửa: Sửa lại bảng đánh giá mẫu
 • Xóa: Xóa bảng đánh giá mẫu
 • Nhân bản: Tạo nhanh 1 bảng đánh giá khác tương tự (Nhân bản áp dụng trong trường hợp Tiêu chí giống nhau nhưng người chấm điểm khác nhau)

 

Kết quả đạt được

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Các trường cần lưu ý

STT Tên trường Mô tả
1 Kỳ đánh giá Có thể đánh giá theo tháng, năm, quý, vụ
2 Năm đánh giá Chọn năm đánh giá
3 [Quản lý] Chấm điểm Chọn danh sách nhân sự quản lý để chấm điểm
4 [Ban giám đốc] chấm điểm Chọn danh sách nhân sự trong ban giám đốc để chấm điểm
5 Danh sách nhân sự đánh giá Chọn dánh sách nhân sự nhận đánh giá
Lưu ý:
– Có thể đánh giá một hoặc nhiều nhân sự trong một phiếu đánh giá
– Sau khi tạo phiếu đánh giá, sẽ có thông báo đến người chấm điểm để có thể chấm điểm cho nhân sự

Bước 4. Chấm điểm

Sau khi tạo xong bảng đánh giá cho nhân sự, người chấm điểm sẽ nhận được thông báo và tiến hành chấm điểm, tác vụ sẽ xuất hiện trên màn hình phiếu chấm điểm của người chấm điểm.

Người chấm điểm thực hiện tác vụ Chấm điểm và Cập nhật để lưu lại điểm của nhân sự.

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Kết quả sau khi chấm điểm

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Các tác vụ cần lưu ý

STT Tác vụ Nội dung
1 Thể hiện các thông số của bảng đánh giá

(Lấy từ bảng mẫu sang các công thức)

2 Sau khi chấm điểm xong, người chấm điểm thực hiện tác vụ Chổ
3 Hệ thống trả về file excel bảng đánh giá
4 Sau khi chấm điểm, tác vụ sửa cho phép bạn sửa lại, tuy nhiên nếu sửa bạn sẽ mất đi điểm đã chấm trước đó và chấm lại từ đầu

Khi bạn chọn tác vụ này, hệ thống sẽ cảnh báo

5 Xóa bảng đánh giá
6 Tác vụ Khác cho bạn xem lại lịch sử Tạo mới, sửa, …
7 Tác vụ chuột phải vào 1 dòng điểm đánh giá

 • Sau khi cập nhật để lưu lại điểm chấm, bạn sẽ thấy dòng điểm bị mờ đi, lúc này là do hệ thống tính toán ngầm, để tính toán nhanh hơn bạn click chuột phải vào dòng điểm chọn [Tính toán lại]
 • Click chuột vào phiếu đánh giá bạn sẽ nhận được kết quả như sau

 • Tab Biểu đồ thể hiện biểu đồ năng lực mạng nhện, giúp nhìn tổng quan về nhân sự thay vì nhìn vào điểm số, từ đây cá nhân có thể biết mình yếu ở đâu, cần bổ sung gì, cùng như giúp người quản lý có thể đánh giá năng lực nhân sự, bổ sung các lớp đào tạo phù hợp

 

Cập nhật lần cuối vào ngày 07/09/2020