HRM - 1Office

Giới thiệu

Quản lý nhân sự là các công tác quản lý, khai thác, sử dụng lao động, nhân sự của một doanh nghiệp, tổ chức một cách hiệu quả và hợp lý. Quản lý nhân sự chưa bao giờ là công việc dễ dàng cho những người làm công tác quản lý bởi sự phức tạp cũng như sự ảnh hưởng to lớn của nó đến sự phát triển doanh nghiệp. Vì vậy, phân hệ nhân sự của 1Office là giải pháp hữu ích với những tính năng vượt trội giúp đỡ rất nhiều cho các công việc của nhà quản lý hiệu quả và nhanh chóng hơn.

Quản lý toàn diện quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp


Quản lý tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng đối với các doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng bởi nhân tố con người chính là yếu tố quyết định với sự thành bại của một doanh nghiệp. Khi sử dụng phần mềm 1Office, quy trình tuyển dụng sẽ được quản lý:

 • Quản lý đề xuất tuyển dụng

  Quản lý chiến dịch tuyển dụng

  Quản lý hồ sơ ứng viên

  Quản lý lịch phỏng vấn

 • Quản lý đánh giá ứng viên

  Quản lý chăm sóc ứng viên

  Quản lý kênh tuyển dụng

Xem chi tiết >>


Lưu trữ, quản lý hồ sơ, chính sách một cách thông minh

Quản lý nhân sự

Để tránh thất lạc giấy tờ và tra cứu nhanh chính xác khi cần, Hồ sơ nhân sự chính là nơi lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến nhân sự, bao gồm:

Quản lý hồ sơ nhân sự

Quản lý hợp đồng lao động

Quản lý bảo hiểm

Quản lý nghỉ phép

Quản lý chấm công tiền lương


Xem chi tiết >>

Đánh giá năng lực, xây dựng quy chế nhất quán cho nhân viên

Quản lý đánh giá

Đánh giá nhân viên có thể coi là một trong những khâu quan trọng nhất trong quy trình quản lý nhân viên để xét duyệt sự hoàn thành nhiệm vụ, mức độ phù hợp với công việc, công ty của một nhân viên theo định kì từ đó đề xuất, đưa ra một chế độ thưởng phạt hợp lý dự trên:

Quản lý KPI

Quản lý đánh giá theo năng lực


Xem chi tiết >>

Kiểm soát khấu hao, tình trạng tải sản một cách chuyên nghiệp

Quản lý tài sản

Ở hầu hết các doanh nghiệp, công tác quản lý và sử dụng tài sản còn ở mức báo động do chưa có phương pháp quản lý phù hợp. Giải pháp phần mềm 1Office đã lắng nghe, thấu hiểu những suy nghĩ của nhà quản lý, các doanh nghiệp đã đưa ra được giải pháp quản lý tài sản một cách chuyên nghiệp nhất như:

Quản lý danh sách tài sản

Quản lý cấp phát

Quản lý thu hồi tài sản

Quản lý khấu hao tài sản

Xem chi tiết >>