083.483.8888
Đăng ký

Mẫu quy định thời gian làm việc trong doanh nghiệp gồm nội dung gì? Thời gian làm việc của người lao động tối đa bao nhiêu tiếng trong 1 tuần? Nếu bạn là một nhà tuyển dụng và chưa biết biên soạn biểu mẫu này thì nên tham khảo bài viết sau. 

mau-quy-dinh-thoi-gian-lam-viec-trong-doanh-nghiep
Mẫu quy định thời gian làm việc giúp nhân viên thực hiện công việc hiệu quả hơn

Bộ quy định về thời gian làm việc của nhân viên được quy định rõ ràng trong Luật Lao động do Quốc hội ban hành. Bộ luật này đã tạo ra khuôn khổ pháp lí để người sử dụng lao động và người lao động biết được các quyền và nghĩa vụ cần làm (giờ làm việc, hợp động lao động, đình công, làm thêm giờ…).

1. Một số lưu ý khi xây dựng mẫu quy định thời gian làm việc

Mẫu quy định thời gian làm việc gồm đầy đủ thông tin về giờ làm việc bình thường, linh hoạt…

1.1 Quy định về thời gian làm việc

Trong một ngày làm việc, thời gian làm việc của nhân viên được chia ra làm hai khung giờ: Giờ làm việc bình thường và giờ làm thêm.

1.1.1 Giờ làm việc bình thường

 • Thời gian làm việc bình thường được giới hạn trong 8 giờ mỗi ngày và 48 giờ mỗi tuần;
 • Người sử dụng lao động có quyền quy định nhân viên làm việc theo tuần, ngày hoặc giờ. Nếu làm việc theo tuần thì giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 1 ngày. Người sử dụng lao động cần lưu ý không được quá 48 giờ trong một tuần;
 • Trong bộ Luật Lao động cũng khuyến khích người sử dụng lao động nên thực hiện tuần làm việc 40 giờ;
 • Đối những những làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm, thời gian làm việc không quá 6 giờ trong một ngày. Điều khoản này quy định rõ ràng trong danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành. 

1.1.2 Giờ làm thêm

 • Được sự đồng ý của người lao động;
 • Số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày. Tổng thời gian làm bình thường và số giờ làm ngoài giờ không quá 12 giờ trong mỗi ngày; không quá 30 giờ mỗi tháng và tổng số không quá 200 giờ mỗi năm. Một số trường hợp đặc biệt do Quốc hội quy định thì được làm thêm giờ và không quá 300 giờ mỗi năm;
 • Phải bố trí lịch nghỉ bù cho người lao động sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng. Việc này bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

1.2 Quy định về số giờ làm thêm

 • Không quá 12 giờ mỗi ngày ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hằng tuần;
 • Sau mỗi đợt làm thêm (tối đa 07 ngày liên tục trong tháng), phải bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ. Nếu người sử dụng lao động không bố trí nghỉ bù thì phải trả lương làm thêm giờ cho người lao động.
mau-quy-dinh-thoi-gian-lam-viec-trong-doanh-nghiep
Quy định trả lương làm thêm cho nhân viên ở mức tối thiểu

2. Mẫu chính sách thời gian làm việc trong doanh nghiệp

Trong mẫu quy định thời gian làm việc cần có các chính sách rõ ràng để người lao động cảm thấy yên tâm trong quá trình làm việc.

2.1 Mục đích của chính sách trong mẫu quy định thời gian làm việc

Chính sách điều chỉnh thời gian làm việc sẽ tạo ra môi trường làm việc thuận lợi, linh hoạt. Chính sách này còn hỗ trợ nhân viên mà không làm ảnh hưởng đến kế hoạch chung của Công ty.

2.2 Phạm vi

 • Chính sách này áp dụng với toàn bộ nhân viên của Công ty;
 • Dựa trên tính chất công việc, một số vị trí sẽ được quản lý tách biệt với chính sách này. Danh sách các vị trí được đính kèm như một phần của chính sách.

2.3 Các chính sách và thủ tục trong mẫu quy định thời gian làm việc

Chính sách làm việc tạo sự kỉ luật cho người lao động có trách nhiệm với công việc của mình.

2.3.1 Chính sách chung

Chính sách thời gian làm việc dành cho nhân viên của Công ty định nghĩa các nguyên tắc về thời gian làm việc yêu cầu và cung cấp cho nhà quản trị bản hướng dẫn quản lý thời gian làm việc của nhân viên.

 • Công ty sắp xếp thời gian làm việc của nhân viên các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy. Tùy thuộc kế hoạch kinh doanh mà Công ty có thể sắp xếp thêm ngày nghỉ thứ Bảy trong tháng;
 • Thời gian làm việc của nhân viên bắt đầu từ 8:00 và kết thúc vào 17:00;
 • Nhân viên được nghỉ trưa một (01) tiếng mỗi ngày làm việc;
 • Người lao động nữ nuôi con nhỏ dưới mười hai tháng tuổi được giảm một giờ làm việc hàng ngày. Chị em có thể yên tâm nghỉ chăm sóc con vì vẫn hưởng nguyên lương. Trong trường hợp này, người lao động nữ có thể thỏa thuận với Công ty về 01 giờ nghỉ. Tức là bắt đầu làm việc muộn, thời gian nghỉ trưa hoặc nghỉ sớm.

2.3.2 Thời giờ làm việc linh hoạt

Dựa trên sự khác biệt trong chính sách tiền lương làm thêm giờ với nhân viên hưởng lương theo giờ, nhân viên hưởng lương cố định được hưởng chế độ thời gian làm việc linh hoạt như sau:

Tùy thời gian làm việc trong ngày mà chế độ lương của người lao động được hưởng khác nhau
Tùy thời gian làm việc trong ngày mà chế độ lương của người lao động được hưởng khác nhau
 • Bổ sung khung thời gian làm việc 08:30 – 17:30. Không áp dụng với vị trí liên quan đến sức khỏe, tiền sản văn phòng như y tá, lễ tân,…
 • Người lao động được phép bắt đầu giờ làm muộn/ về sớm (không quá 15 phút). Tối đa 02 lần trên một tháng với điều kiện không gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh.

2.3.3 Các quy định và chính sách chung về giờ làm việc

 • Người lao động không được phép vắng mặt trong giờ làm mà không có sự đồng ý trước của Người Quản lý. Nếu người lao động có việc riêng muốn nghỉ thì nên tham khảo mẫu quy định nghỉ phép của 1Office.
 • Trường hợp công việc thực hiện bên ngoài Công ty, người lao động phải nhận được sự đồng ý của Người Quản lý;
 • Nhân viên (hưởng lương cố định) nếu làm việc vào Chủ Nhật phải sự có đồng ý từ trước. Sau đó họ sẽ được nghỉ bù vào ngày khác theo sắp xếp của Công ty;
 • Giám đốc phòng ban khi áp dụng khung thời gian làm việc 08:30 – 17:30 cần đảm bảo điều này không gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh;
 • Công ty có thể thay đổi chính sách tùy thuộc theo tình hình kinh doanh mà không cần tham khảo ý kiến người lao động.

2.3.4 Tài liệu đính kèm

 • Danh sách các vị trí áp dụng thời giờ làm việc linh hoạt.

Một chính sách thời giờ rõ ràng, minh bạch là một trong những văn bản pháp lý quan trọng nhằm tạo ra trật tự nơi làm việc và tác phong đúng giờ cho nhân viên. Chúc bạn áp dụng thành công mẫu chính sách này!

Xem thêm bài viết tại:
Mẫu thông báo nghỉ Tết trong nội bộ doanh nghiệp (có hướng dẫn và ví dụ)

Mẫu nội quy lao động trong doanh nghiệp (tải miễn phí)

Ứng dụng kiến thức quản trị vào thực tiễn
cùng bộ giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp 1Office!

Đăng ký ngay
Zalo phone