Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Quản lý tài liệu

 Bạn muốn truy cập nhanh đến phân hệ Tài liệu? Truy cập vào phân hệ tài liệu   


 Nội dung

Tạo mới tài liệu


Tài liệu là tài nguyên vô cùng quan trọng đối với từng doanh nghiệp nên việc lưu trữ, quản lý tài liệu 1 cách hiệu quả là rất cần thiết. Để tạo mới tài liệu cần thực hiện các bước sau:

1. Mở phân hệ Tài liệu  

2. Tại menu trái, chọn Loại tài liệu muốn tạo mới

3. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới   Tải file lên/ Tải thư mục lên

 

Các loại tài liệu lưu trữ


Trong mỗi doanh nghiệp, việc lưu trữ và quản lý tài liệu công ty là vô cùng quan trọng, bởi đó có thể là những tài liệu liên quan tới chiến lược phát triển, không phải nhân viên nào cũng có thể xem được. Để dễ dàng cho trong việc quản lý thì tài liệu được phân làm các loại tài liệu sau:

Bảng mô tả các loại tài liệu:

Loại tài liệu Mô tả

Tài liệu công ty

Tài liệu công ty là loại tài liệu sử dụng chung, có thể là các tài liệu chung áp dụng cho cả công ty hoặc tài liệu của phòng ban.

Người dùng có quyền quản lý tài liệu công ty sẽ được phép truy cập, tạo thư mục, chia sẻ tài liệu cho cá nhân/hay phòng ban.

Tài liệu cá nhân

Tài liệu cá nhân là loại tài liệu cá nhân có thể lưu trữ và quản lý

Cá nhân có thể tải tài liệu, chia sẻ các tài liệu mà mình quản lý cho người khác theo dõi

Tài liệu đính kèm

Tài liệu đính kèm là các tài liệu được đính kèm trên các đối tượng khác trên phần mềm như công việc, quy trình, đơn từ,...

Tài liệu đính kèm cung cấp cho người dùng nơi quản lý lưu trừ tài liệu một cách tập trung

 

Các tác vụ quản lý tài liệu


Tạo thư mục, chia sẻ tài liệu đến cá nhân/phòng ban, quản lý thông tin xuất bản  là một trong những tác vụ quản lý tài liệu. Các tác vụ bạn có thể quản lý tài liệu như sau:

Bảng mô tả loại tài liệu:

Loại tài liệu Mô tả

Tạo thư mục   

Người dùng có quyền tạo mới có thể tạo các thư mục để quản lý tài liệu
Cập nhật thêm mô tả    Người dùng có thêm các mô tả chi tiết cho tài liệu
Di chuyển tới thư mục    Tính năng giúp người dùng có thể di chuyển tài liệu từ thư mục này sang thư mục khác
Đối chủ sở hữu    Chủ sở hữu ban đầu có thể thay thế bằng một người khác
Quản lý xuất bản   

Người dùng quản lý các thông tin xuất bản của tài liệu như: Loại văn bản, Đơn vị ban hành, Ban soạn thảo, ngày hiệu lực, số hiệu văn bản,...

Quản lý hiệu lực    Với tình năng này người dùng quản lý ngày hiệu lực, ngày hết hiệu lực văn bản
Quản lý phiên bản    Với tài liệu nhiều phiên bản, người dùng có thể tải lên các phiên bản của văn bản

 

 Tìm hiểu thêm tại trung tâm hỗ trợ 1Office   

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.