Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

PHÂN HỆ TÀI LIỆU

 Bạn muốn truy cập nhanh đến phân hệ Tài liệu? Truy cập vào phân hệ tài liệu   


 Nội dung

Phân hệ tài liệu giải quyết bài toán gì?


Tài liệu là những văn bản, giấy tờ mà người lao động phải tuân theo để thực hiện công việc. Đây là một tài nguyên vô cùng quan trọng của mỗi doanh nghiệp, chúng cần được lưu trữ, quản lý một cách tập trung và chặt chẽ tránh thất lạc. Quản lý tài liệu thủ công khiến tài liệu bị rải rác, không tập trung. Việc chia sẻ tài liệu cho nhân viên, tìm kiếm và tập hợp cũng trở nên khó khăn. Thông tin tài liệu dễ bị thất lạc, không đảm bảo tính bảo mật.

Hiểu được những khó khăn của khách hàng trong việc quản lý tài liệu, phân hệ này của 1Office sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các bài toán sau:

  • Hỗ trợ quản lý tài liệu tập trung, tránh thất lạc
  • Hỗ trợ lưu trữ tài liệu thông minh, người dùng dễ dàng theo dõi
  • Hỗ trợ lưu trữ đa dạng định dạng file
  • Quản lý phân quyền nhanh chóng, đảm bảo an toàn bảo mật trong lưu trữ và chia sẻ tài liệu

 

Những gì bạn có thể làm


Theo dõi các tính năng/tác vụ theo đối tượng sử dụng sẽ giúp người dùng có cái nhìn tổng quan nhất về việc quản lý tài liệu. Người lao động dễ dàng theo dõi thông tin một cách chính xác.

Tính năng/Tác vụ Người sử dụng

Quản lý tài liệu   

  • Tạo mới và lưu trữ tài liệu doanh nghiệp
  • Sắp xếp và theo dõi tài liệu 1 cách thông minh
  • Quản lý tài liệu theo thư mục
Bộ phận Hành chính/ Ban Giám đốc

Chia sẻ tài liệu   

  • Cho phép chia sẻ tài liệu ra Social
  • Linh hoạt chia sẻ và phân quyền sử dụng tài liệu
Bộ phận Hành chính/ Trưởng bộ phận

 

Tìm hiểu thêm tại Trung tâm hỗ trợ 1Office   

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.