Bảng KPI mẫu

Bảng KPI mẫu như một form đánh giá chung.

Các bước để tạo Bảng KPI mẫu.

Bước 1: Tạo mới Danh sách KPI.

Bước 2. Tạo Bảng KPI mẫu.

Bước 1: Tạo mới Danh sách KPI.

Xem Tạo mới Danh sách KPI Tại đây

Bước 2. Tạo Bảng KPI mẫu.

1.Tạo mới Bảng KPI mẫu

Từ danh sách KPI đơn và KPI tổng hợp vừa tạo, tạo ra một bảng đánh giá KPI.

  • Từ màn hình danh sách KPI, chọn “Bảng KPI mẫu”
  • Chọn icon tạo mới  ở góc trái màn hình
  • Nhập đầy đủ các trường thông tin trong màn hình tạo mới > thông tin chung

Các trường cần lưu ý:

STT Tên trường Mô tả
1 Tên Mẫu đánh giá Tên mẫu đánh giá. Ví dụ: Mẫu đanh giá nhân viên Kho vận
2 Đối tượng nhận đánh giá Đối tượng nhận đánh giá có thể theo Phòng ban, Vị trí, chức vụ hoặc nhiều đối tượng cùng nhậnđánh giá theo mẫu này
3 Bắt đầu-Kết thúc Thời gian bắt đầu nhận Đánh giá

Nếu không nhập Kết thúc – Mỗi tháng phần mềm sẽ tự động tạo một kỳ đánh giá theo mẫu này.

4 Ngày tự động tạo bảng kết quả. Vào ngày này hàng tháng, hệ thống sẽ tự động tạo kỳ đánh giá KPI từ mẫu đánh giá
5 Người chấm điểm – Tỷ trọng Cho phép chọn Người chấm điểm với tỷ trọng tương ứng.

Lưu ý: Cho phép lựa chọn nhiều người cùng chấm điểm trên Bảng mẫu này.

Tỷ trọng của người chấm điểm phải bằng 100%

 

6 Tiêu chí đánh giá. Cài đặt các Tiêu chí đánh giá. Bao gồm nhiều KPI tổng hợp và Các KPI đơn phía trong.

  • Tỷ trọng của KPI tổng hợp bằng tổng các KPI đơn trực thuộc.
  • Tỷ trọng KPI đơn lẻ: do người dùng thiết lập
  • Chỉ tiêu: Là mục tiêu đặt ra để lấy căn cứ đánh giá.
  • Công thức tính điểm: Dùng từ khóa INCOME thay cho chỉ tiêu, PROPORTION để thay cho giá trị tỷ trọng. Khi viết ở đây, sẽ hiển thị ra phía ngoài KPI, tuy nhiên người dùng vẫn có thể sửa được.
  • Mô tả: Mô tả cho công thức, tiêu chí KPI
  • Phần mềm hỗ trợ công thức tính điểm tương tự như excel: If, cộng, trừ…

 

2. Quản lý Bảng KPI mẫu

2.1 Màn hình quản lý Bảng KPI mẫu

1Office cung cấp cho người dùng 2 cách quản lý Bảng KPI mẫu:

Cách 1: Quản lý Bảng KPI mẫu tại màn hình danh sách Mẫu đánh giá

Cách 2: Quản lý Bảng KPI mẫu tại màn hình chi tiết Mẫu đánh giá

Cách 1: Quản lý Bảng KPI mẫu tại màn hình danh sách Mẫu đánh giá

Tại màn hình danh sách Bảng KPI mẫu, click chuột phải vào tên Mẫu đánh giá và thực hiện các tác vụ quản lý Mẫu đánh giá.

Click vào ảnh để xem chi tiết.

Cách 2: Quản lý Bảng KPI mẫu tại màn hình chi tiết Mẫu đánh giá

Vào màn hình chi tiết Bảng KPI mẫu và thực hiện các tác vụ quản lý công việc ở góc phải màn hình.

2.2 Bảng tác vụ quản lý Bảng KPI mẫu.

Bảng tác vụ:

STT Tên tác vụ Quyền thực hiện Mô tả
1 Xem nhanh Người quản lý Xem nhanh thông tin liên quan Bảng đánh giá KPI mẫu
2 Tạo kỳ đánh giá  Người quản lý Gán Mẫu đánh giá vào một kỳ đánh giá cụ thể
3 Sửa  Người quản lý Sửa thông tin liên quan Bảng đánh giá KPI mẫu
4 Xóa  Người quản lý Xóa thông tin liên quan Bảng đánh giá KPI mẫu
5 Nhân bản  Người quản lý Tạo mới một Bảng KPI mẫu từ bảng này
6 Lịch sử  Người quản lý Kiểm tra những tác Sửa, xóa, cập nhật liên quan đến Bảng KPI mẫu này.

Cập nhật lần cuối vào ngày 08/02/2222