Công thức và từ khóa

1Office cung cấp tính năng Bảng lương tự động tính toán và tạo ra các bảng lương bằng cách tạo công thức và sử dụng từ khóa / công thức để thực hiện và giải quyết các bài toán liên quan tới tính lương. Để hỗ trợ bạn trong việc tiếp cận và sử dụng, 1Office dành riêng tới bạn danh mục Công thức và từ khóa để ghi chú các từ khóa cơ bản và là vùng cài đặt công thức đơn giản khác.

Để truy cập, bạn thao tác Chọn biểu tượng phân hệ > Chọn Bảng lương > Chọn Công thức và từ khóa ở tại menu trái.

1. Hàm và từ khóa

Đầu tiên, bạn cần hiểu từ khóa trên 1Office đang được định nghĩa như là 1 tên gọi. Việc đặt từ khóa sẽ giúp bạn:

  • Làm cho công thức dễ hiểu và dễ duy trì hơn dựa vào cách tự định nghĩa và tạo nên tên gọi riêng biệt theo tính chất vấn đề. Bạn có thể xác định tên cho phạm vi ô, công thức, hằng số hoặc dữ liệu lấy mặc định từ hệ thống.
  • Dễ dàng cập nhật, kiểm tra và quản lý bảng lương khi đã có thói quen dùng từ khóa.
Click vào ảnh để xem chi tiết
STT Hàm Mô tả
1 @SUM_ON_DEPARTMENT(TU_KHOA) Hàm trả lại tổng giá trị theo phòng ban của TU_KHOA
2 @TOTAL_SUNDAY() Hàm trả lại số ngày chủ nhật trong tháng
3 @TOTAL_DAY() Hàm trả lại tổng số ngày trong tháng
4 @PREV(TU_KHOA) Hàm trả lại giá trị TU_KHOA của bảng lương tháng trước.
5 ROW_TYPE Từ khóa trả lại giá trị của loại dòng:

  • MAIN: Dòng chính
  • SUB: Dòng phụ

Lưu ý: TU_KHOA phải là các cột không chứa công thức.

2. Công thức mặc định

Click vào ảnh để xem chi tiết

Bạn có thể sử dụng công thức mặc định để cài đặt điều kiện cho việc thanh toán số tiền lương chuyển qua tài khoản doanh nghiệp hay tài khoản cá nhân.

Tại dây, 1Office hỗ trợ cài đặt dựa trên từ khóa SALARY_END (Tổng tiền lương của nhân sự).

Cập nhật lần cuối vào ngày 21/12/2121