Loại bảng lương

Loại bảng lương là nơi lưu lại những công thức tính lương bằng phương thức sử dụng các công thức, dữ liệu được lấy từ hồ sơ nhân sự, bảng chấm công tổng hàng tháng và được tổng hợp để xây dưng nên 1 mẫu bảng lương hoàn chỉnh của doanh nghiệp.

Để quản lý loại bảng lương, bạn thực hiện qua 2 bước sau:

Bước 1: Tạo loại bảng lương

Bước 2: Quản lý loại bảng lương

Bước 1: Tạo loại bảng lương

Để tạo mới loại bảng lương, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

 • Chọn biểu tượng menu các phân hệ  (góc phải màn hình)
 • Ở màn hình tổng hợp các phân hệ chọn Nhân sự > Chọn Bảng lương > Chọn Loại bảng lương
 • Chọn biểu tượng Tạo mới
 • Nhập các thông tin và các công thức trong màn hình tạo mới loại bảng lương
 • Chọn Cập nhật để lưu

Click vào ảnh để xem chi tiết


Click vào ảnh để xem chi tiết

Các trường cần chú ý:

STT Tên trường Mô tả
1 Liên kết với bảng lương khác
 • Tùy chỉnh tích chọn liên kết tới bảng lương khác
 • Từ khóa đại diện: từ khóa đại diện cho 1 bảng lương được hiểu như đặt tên cho 1 sheet trên file Excel, giúp người dùng có thể lấy giá trị của bảng này hiển thị sang bảng lương khác
2 Phòng ban áp dụng Chọn phòng ban áp dụng đối với loại bảng lương này
3 Vị trí áp dụng Chọn vị trí áp dụng đối với loại bảng lương này
4 Bảng lương
 • Bảng lương chính: Là bảng lương sau khi được chốt thì nhân sự sẽ được nhìn thấy chi tiết các cột trong bảng lương ở phần xem lương cá nhân
 • Bảng lương phụ: Là bảng lương sau khi được chốt thì nhân sự sẽ không được nhìn thấy các cột trong bảng lương trong phần xem lương cá nhân
5 Người quản lý Người quản lý là người có quyền xem/sửa/xóa bảng lương
6 Người theo dõi Người theo dõi là người xem và nhận thông báo về bảng lương
7 Giá trị cột Có 4 loại giá trị cột:

 1. Các giá trị được lấy từ hệ thống như: những đối tượng đã có trên hệ thống từ các phân hệ khác có thể hiển thị ra bảng lương
 2. Công thức: chọn giá trị là công thức sẽ thực hiện viết công thức giống excel cho cột tạo mới này
 3. Hằng số: cho phép gán cột bằng một giá trị cố định
 4. Import: cho phép nhập số/import trên bảng lương hệ thống
8 Tiêu đề cột Tên cột tiêu đề hiển thị trong bảng lương
9 Từ khóa cột Từ khóa cột chứa giá trị để cài đặt công thức

 • Nếu chọn giá trị cột là các giá trị có sẵn sẽ hiển thị từ khóa
 • Nếu chọn giá trị cột là công thức, hằng số, Import cho phép tự tạo từ khóa cho cột
10 Cách tính (công thức/hằng số)
 • Nếu chọn giá trị cột là các giá trị có sẵn thì sẽ bôi đậm và lấy giá trị từ hệ thống
 • Nếu chọn giá trị cột Import thì sẽ bôi đậm và giá trị sẽ nhận từ file import
 • Nếu chọn giá trị cột là Hằng số, Công thức, cho phép nhập giá trị cố định hoặc nhập công thức tính cho cột đó

Ví dụ Ảnh minh họa:

 • Cột A > E là cột lấy giá trị từ hệ thống
 • Cột F là cột tính giá trị theo công thức

Lương ngày công (cột F)= Lương cơ bản/Công chuẩn*Công làm việc

=SALARY_TYPE_CB/NUMBER_WORKDAY*CAL_WORKDAY

 • Cột G: Lấy giá trị từ file import vào bảng lương
 • Cột H: Giá trị tiền gửi xe cố định là 300.000
11 Giá trị hàng tổng hợp khi tách dòng Áp dụng trong trường hợp kỳ lương đó có nhân sự tách dòng bảng lương do thay đổi lương, hợp đồng, vị trí,… thì giá trị của dòng lương tổng sẽ được tính theo các 5 cách:

 1. Tổng các hàng: Tổng giá trị các dòng lương phụ
 2. Giá trị nhỏ nhất của các hàng: Lấy theo giá trị nhỏ nhất trong các dòng lương phụ được tách
 3. Giá trị lớn nhất của các hàng: Lấy theo giá trị lớn nhất trong các dòng lương phụ
 4. Giá trị của hàng cuối cùng: Lấy theo giá trị của dòng lương phụ cuối trong các dòng lương phụ được tách
12 Kiểu giá trị Kiểu giá trị của dòng lương là Dạng số hay Dạng chữ

Nếu giá trị cột là Import sẽ tùy chỉnh được kiểu giá trị, còn các kiểu giá trị cột còn lại sẽ được mặc định để phù hợp với kiểu giá trị cột

13 Phiếu lương Cho phép dòng lương Ẩn/Hiện trên phiếu lương cá nhân

Lưu ý:

 •  Các trường có dấu (*) đỏ là trường bắt buộc
 •  Kích chuột vào dấu (+) để thêm nhiều dòng lương

Bước 2: Quản lý loại bảng lương

2.1. Các màn hình quản lý loại bảng lương

Để quản lý loại bảng lương, người dùng sử dụng 2 cách sau:

Cách 1: Quản lý loại bảng lương tại màn hình danh sách loại bảng lương

 • Tại màn hình Danh sách loại bảng lương > Click chuột phải vào chi tiết bảng lương mẫu để thực hiện tác vụ quản lý loại bảng lương.

Click vào ảnh để xem chi tiết

Cách 2: Quản lý loại bảng lương tại màn hình chi tiết loại bảng lương

 • Tại màn hình chi tiết loại bảng lương, vào thực hiện các tác vụ quản lý ở góc phải màn hình.

Click vào ảnh để xem chi tiết

2.2. Các tác vụ quản lý loại bảng lương

STT Tên tác vụ Quyền thực hiện Mô tả
1 Tạo mới Loại bảng lương Người quản lý Tính năng này cho phép người được phân quyền quản lý tạo mới được Loại bảng lương
2 Xem nhanh Người quản lý Tính năng này cho phép người quản lý có thể xem nhanh chi tiết Loại bảng lương mà không cần phải thao tác ấn vào để xem màn hình chi tiết
3 Tạo bảng lương Người quản lý Tính năng này cho phép người quản lý có thể tạo bảng lương theo các tháng từ Loại bảng lương
4 Sửa Người quản lý

 

Tính năng này cho phép người quản lý có thể sửa được Loại bảng lương
5 Xóa Người quản lý

 

Tính năng này cho phép người quản lý có thể xóa được Loại bảng lương
6 Nhân bản Người quản lý Tính năng này cho phép người quản lý có thể nhân bản 1 loại bảng lương khác đã có sẵn các thông số từ bảng lương nhân bản, giúp người quản lý có thể tiết kiệm thời gian nếu muốn tạo 1 loại bảng lương mà có thông sô gần giống loại bảng lương đã có.
7 Lịch sử Người quản lý Xem lại những thay đổi tác động lên bảng lương
8 Export Người quản lý Cho phép xuất loại bảng lương dưới dạng file excel

 

Cập nhật lần cuối vào ngày 21/12/2121