Quản lý lịch cá nhân

Ở mỗi công ty, bất cứ nhân viên nào cũng sẽ có thời gian biểu, lịch làm việc cá nhân của mình. Lịch trình dày đặc có thể sẽ khiến nhân viên quên mất những việc cần phải làm. Thấu hiểu được điều này, tính năng quản lý lịch cá nhân của 1Office cho phép bạn tạo lịch cho riêng mình và cài đặt nhắc nhở trước khi diễn ra sự kiện. Bạn có thể tạo các lịch cá nhân của riêng mình để dễ dàng phân loại và theo dõi các sự kiện của mình.

 

Làm thế nào để quản lý lịch cá nhân trên 1Office?

 

Bước 0: Lên kế hoạch công việc / sự kiện của bạn

Bước 1: Tạo lịch cá nhân

Bước 2: Tạo mới sự kiện, lịch

Bước 3: Quản lý lịch biểu

 

Bước 0: Lên kế hoạch công việc / sự kiện

 

Trước khi thực hiện được tính năng lịch biểu, bạn cần có một kế hoạch cụ thể cho sự kiện / cuộc họp sắp diễn ra, bao gồm các thông tin về: Thời gian, địa điểm, đối tượng tham gia, nội dung sự kiện…

 

Bước 1: Tạo lịch cá nhân

 

Cũng giống như lịch chung, để có thể quản lý được lịch, trước tiên bạn cần lập một lịch riêng cho mình. Lịch này sẽ như một thư mục chứa tất các sự kiện, công việc và kế hoạch của bạn.

Để tạo lịch này, bạn truy cập vào biểu tượng mũi tên cạnh biểu tượng tạo mới sự kiện > click chọn Thêm lịch cá nhân 

 

Click vào ảnh để xem thêm

 

Bước 2: Tạo mới sự kiện, cuộc họp 

 

Với tính năng Lịch biểu, 1Office cho phép tạo mới sự kiện hay lịch họp, trong đó bạn có thể mời người tham gia trên hệ thống 1Office. Ngoài ra còn cho phép bạn cài đặt các kiểu cảnh báo lịch khác nhau.

 

Để tạo một sự kiện / Cuộc họp, bạn truy cập vào phân hệ Lịch biểu > Click chọn Sự kiện ở góc trái màn hình:

Click vào ảnh để xem thêm

 

STT Tên trường Tính năng
1 Tiêu đề Nhập tên sự kiện / cuộc họp
2 Trong lịch Chọn lịch chứa sự kiện. Đây là lịch bạn đã cài đặt ở bước 1
3 Loại sự kiện Chọn loại Sự kiện / Cuộc họp. Khi chọn cuộc họp thì màn hình sẽ hiển thị thêm trường Phòng họp để người dùng chọn
4 Thời gian Chọn thời gian diễn ra sự kiện / cuộc họp
5 Lịch lặp Chọn kiểu lặp cho sự kiện: lặp hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng… 
6 Địa điểm Chọn địa điểm diễn ra sự kiện
7 Người tham gia Chọn người tham gia sự kiện. Người được chọn là người tham gia sẽ được gửi xác nhận có tham gia sự kiện hay không.
8 Nhắc nhở trước Thiết lập thời gian nhắc nhở trước khi diễn ra sự kiện. Bạn có thể chọn nhắc nhở qua Thông báo hoặc email
9 Nội dung Nhập nội dung sự kiện

 

Bước 3: Quản lý lịch biểu

 

Các màn hình xem lịch biểu

Với tính năng lịch biểu, người dùng có thể chọn xem theo nhiều kiểu như: Xem theo ngày, xem theo tuần, tháng, hoặc bạn có thể chọn xem theo phòng họp bằng cách click chọn vào tác vụ Xem theo trên thanh công cụ ở góc phải màn hình

 

Click vào ảnh để xem thêm

 

Quản lý lịch biểu

Với một sự kiện đã được lên lịch sẵn, người dùng có thể thực hiện các tính năng: Xác nhận tham gia, sửa thông tin sự kiện, thiết lập nhắc nhở, sửa, xóa.

 

STT Tính năng Quyền Mô tả
1 Xác nhận tham gia Người tham gia Cho phép người tham gia xác nhận có thể tham gia sự kiện, cuộc họp hay không. Có các trạng thái để lựa chọn: Có tham gia, Vắng mặt, Có thể tham gia
2 Cài đặt nhắc nhở Người quản lý

Người tham gia

Cài đặt thời gian nhắc nhở trước khi diễn ra sự kiện
3 Sửa sự kiện Người quản lý Cho phép người quản lý sửa thông tin sự kiện
4 Xóa sự kiện Người quản lý Cho phép người quản lý xóa sự kiện

 

Cập nhật lần cuối vào ngày 24/07/2020