Tường cá nhân

Tường cá nhân là nơi hiển thị các thông tin giới thiệu về một nhân sự, cũng là nơi nhân sự chia sẻ những hình ảnh hoặc trải nghiệm của bản thân. Nhân sự có thể đăng ảnh, bài viết và quản lý các bài đăng trên tường cá nhân của mình.

Tại tường cá nhân, nhân sự có thể thay đổi ảnh bìa, ảnh đại diện, cập nhật thông tin giới thiệu bản thân hoặc chia sẻ các bài viết thú vị lên tường của mình.

Để quản lý Tường cá nhân trên 1Office bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Thay đổi ảnh đại diện, ảnh bìa và mô tả cá nhân của mình

Bước 2: Đăng bài viết trên tường cá nhân

Bước 3: Thảo luận về các bài đăng trên tường cá nhân

Bước 1. Thay đổi ảnh đại diện, ảnh bìa và mô tả cá nhân của mình

Để thay đổi ảnh đại diện của mình, bạn thực hiện các bước sau:

 • Nhấn vào logo để quay về trang chủ của hệ thống
 • Chọn Tường cá nhân 
 • Di chuột vào ảnh đại diện > Click chọn biểu tượng bánh răng > Chọn ảnh đại diện mới
 • Thực hiện tải ảnh đại diện từ thiết bị của bạn
Click vào để xem ảnh gốc

Sau khi tải ảnh mới lên, ảnh đại diện của bạn đã được thay đổi

Nếu bạn muốn thay đổi ảnh bìa, bạn thực hiện các bước sau:

 • Nhấn vào logo để quay về trang chủ của hệ thống
 • Chọn Tường cá nhân 
 • Di chuột vào ảnh bìa > Click chọn biểu tượng bánh răng > Chọn ảnh bìa mới
 • Thực hiện tải ảnh bìa từ thiết bị của bạn
Click vào để xem ảnh gốc

Sau khi tải ảnh mới lên, ảnh bìa của bạn đã được thay đổi

Ngoài ra, bạn có thể tự cập nhật thông tin giới thiệu bản thân bằng cách click chọn biểu tượng Sửa trong mục Giới thiệu, sau đó nhập thông tin mô tả bản thân:

Click vào để xem ảnh gốc

Bước 2. Đăng các bài viết lên tường cá nhân

Mỗi nhân sự đều có thể thực hiện đăng các bài viết trên tường cá nhân của mình, để tiến hành đăng bài viết trên tường cá nhân , bạn thực hiện các bước sau:

 • Nhấn vào logo để quay về trang chủ của hệ thống
 • Chọn Tường cá nhân 
 • Tiến hành cập nhật nội dung bài viết tại phần bài viết mới
 • Chọn để đăng bài viết mới
Click vào để xem ảnh gốc

Bước 3. Thảo luận các bài viết trên tường cá nhân

Mỗi nhân viên đều có thể thảo luận trong các bài đăng trên tường cá nhân của mình hoặc của đồng nghiệp, để thực hiện thảo luận, bạn thực hiện các bước sau:

 • Nhập thảo luận ở bài đăng trên tường cá nhân
 • Chọn icon để đăng thảo luận
Click vào để xem ảnh gốc

 Lưu ý: Khi bạn thảo luận về một bài đăng, hệ thống sẽ có thông báo đến những nhân sự cùng thảo luận trên bài đăng đó

Cập nhật lần cuối vào ngày 20/12/2121