Mạng nội bộ là gì?

Một doanh nghiệp không đơn giản chỉ có công việc, đó còn là văn hóa, là mối quan hệ giữa các đồng nghiệp trong công ty. Các doanh nghiệp ngoài việc tập trung sản xuất, kinh doanh thì họ cũng dành rất nhiều công sức cho việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp để kết nối và tăng tính đoàn kết của nhân viên trong công ty.

Nếu doanh nghiệp là một cơ thể thì mạng nội bộ chính là tâm hồn của cơ thể đó. Mạng nội bộ của 1Office sẽ cung cấp cho doanh nghiệp một kênh đủ mạnh để xây dựng văn hóa doanh nghiệp – nơi mà ban lãnh đạo có thể truyền thông mọi thông tin tới nhân viên và nhân viên cũng có thể thoải mái chia sẻ với nhau.

Mạng nội bộ của 1Office bao gồm:

 1. Bảng tin
 2. Tường công ty
 3. Tường cá nhân
 4. Nhóm, thảo luận
 5. Lối tắt

 

1. Bảng tin

 

Bảng tin là nơi chứa tất cả các thông tin, bài viết của công ty hay của từng cá nhân. Tại đây, người dùng có thể theo dõi các thông tin:

 • Bài viết của công ty, đồng nghiệp
 • Theo dõi sinh nhật của đồng nghiệp
 • Xem lại thông báo

Chi tiết bạn xem tại mục Bảng tin

 

 

2. Tường công ty

 

Một doanh nghiệp không đơn giản chỉ có công việc, đó còn là văn hóa, là mối quan hệ giữa các đồng nghiệp trong công ty. Tường công ty là nơi ban lãnh đạo truyền thông văn hóa doanh nghiệp cho nhân viên của mình. Tại đây, người dùng có thể:

 • Đăng thông báo cho nhân viên
 • Tìm kiếm bài đăng theo chủ đề
 • Xem lại thông báo của công ty

Để xem hướng dẫn chi tiết, bạn theo dõi mục Tường công ty

 

 

3. Tường cá nhân

 

Tường cá nhân được coi là không gian riêng của từng nhân sự, là nơi mà mỗi người có thể tự do đăng tải những câu chuyện của mình, chia sẻ cho đồng nghiệp. Tại đây, người dùng có thể:

 • Xem các thông tin liên hệ
 • Thay đổi hình ảnh đại diện, ảnh bìa của mình
 • Đăng tải bài viết

Chi tiết bạn xem tại mục Tường cá nhân

 

 

4. Nhóm, thảo luận

 

Một công ty sẽ có nhiều phòng ban, với tính chất công việc của mỗi phòng ban là khác nhau. Vì thế sẽ có những bài viết, thông báo mang tính nội bộ của từng phòng. Với tính năng quản lý Nhóm, bạn có thể:

 • Tạo mới nhóm các nhóm nội bộ
 • Quản lý nhóm
 • Đăng các bài viết cho nội bộ nhóm

 

 

Bạn có thể tạo nhóm cho phòng ban hoặc nhóm tự do

Khi tạo nhóm cho phòng ban, hệ thống sẽ tự động thêm các nhân viên thuộc phòng ban đó vào nhóm

Chi tiết bạn xem thêm tại bài Nhóm, thảo luận

 

5. Lối tắt

 

Lối tắt là nơi dẫn tới các thông tin cá nhân. Tại đây bạn có thể xem được các thông tin cá nhân của mình, bao gồm

 • Bảng chấm công: Giúp bạn theo dõi được thông tin chấm công hàng ngày
 • Bảng lương: Giúp bạn theo dõi thông tin lương hàng tháng của mình
 • Sinh nhật: Theo dõi sinh nhật của các thành viên trong công ty

Chi tiết bạn xem tại mục Lối tắt

 

Cập nhật lần cuối vào ngày 13/08/2020