Tường cá nhân

Tường cá nhân là nơi hiển thị các thông tin giới thiệu về một nhân sự, cũng là nơi nhân sự chia sẻ những hình ảnh hoặc trải nghiệm của bản thân. Nhân sự có thể đăng ảnh, bài viết và quản lý các bài đăng trên tường cá nhân của mình.

 

Làm sao để quản lý tường cá nhân trên 1Office?

 

Để  quản lý tường cá nhân trên 1Office, bạn thực hiện các bước sau:

 

 1.  Thay đổi ảnh đại diện, ảnh bìa và mô tả cá nhân của mình
 2.  Đăng bài viết trên tường cá nhân
 3. Thảo luận về các bài đăng trên tường cá nhân

 

Bước 1. Thay đổi ảnh đại diện, ảnh bìa và mô tả cá nhân của mình

 

Để thay đổi ảnh đại diện của mình, bạn thực hiện các bước sau:

 

 • Chọn biểu tường trang chủ  ở góc phải màn hình
 • Chọn Tường cá nhân
 • Trỏ chuột vào ảnh đại diện  > click chọn biểu tượng bánh răng   > Chọn ảnh đại diện mới
 • Thực hiện tải ảnh đại diện từ máy tính của bạn

 

Click vào ảnh để xem ảnh gốc

 

Sau khi tải ảnh mới lên, ảnh đại diện của bạn đã được thay đổi

 

Nếu bạn muốn thay đổi ảnh bìa, bạn thực hiện các bước sau:

 

 • Chọn biểu tường trang chủ  ở góc phải màn hình
 • Chọn Tường cá nhân
 • Trỏ chuột vào ảnh bìa > click chọn biểu tượng bánh răng   > Chọn ảnh bìa mới
 • Thực hiện tải ảnh bìa từ máy tính của bạn

 

Click vào ảnh để xem ảnh gốc

 

Sau khi tải ảnh mới lên, ảnh bìa của bạn đã được thay đổi

 

Ngoài ra, bạn có thể tự cập nhật thông tin giới thiệu bản thân bằng cách click chọn biểu tượng Sửa trong mục Giới thiệu, sau đó nhập thông tin mô tả bản thân:

 

Click vào ảnh để xem ảnh gốc

 

Bước 2. Đăng các bài viết trên tường cá nhân

 

Mỗi nhân sự đều có thể thực hiện đăng các bài viết trên tường cá nhân của mình, để tiến hành đăng bài viết trên tường cá nhân , bạn thực hiện các bước sau:

 

 • Chọn biểu tường trang chủ  ở góc phải màn hình
 • Chọn Tường cá nhân
 • Tiến hành nhập nội dung bài viết tại phần Bài viết mới
 • Chọn    để đăng bài viết

 

Click vào ảnh để xem ảnh gốc

 

Bước 3: Thảo luận các bài viết trên tường cá nhân

 

Mỗi nhân viên đều có thể thảo luận trong các bài đăng trên tường cá nhân của mình hoặc của đồng nghiệp, để thực hiện thảo luận, bạn thực hiện các bước sau:

 

 • Chọn biểu tường trang chủ  ở góc phải màn hình
 • Vào Tường cá nhân
 • Nhập thảo luận dưới bài đăng trên tường cá nhân
 • Chọn icon cập nhật  để đăng thảo luận

 

Click vào ảnh để xem ảnh gốc

 Lưu ý: Khi bạn thảo luận về một bài đăng, hệ thống sẽ có thông báo đến những nhân sự cùng thảo luận trên bài đăng đó

Cập nhật lần cuối vào ngày 16/09/2020