Tường công ty

Tường công ty là nơi ban lãnh đạo truyền thông văn hóa doanh nghiệp cho nhân viên của mình. Đây cũng là nơi thông báo và chia sẻ  những thông tin quan trọng của công ty. Mọi nhân viên đều có thể xem các thông tin được chia sẻ lên tường công ty và tiến hành  thảo luận về các thông tin đó.

Để quản lý tường công ty, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng bài trên tường công ty

Bước 2: Thảo luận các bài viết trên tường công ty

Bước 1. Đăng bài lên tường công ty

Để tiến hành đăng bài viết lên tường công ty, bạn cần thực hiện các bước sau:

  • Chọn Tường công ty
  • Tiến hành nhập nội dung bài viết tại phần Bài viết mới
  • Chọn để đăng bài viết lên Tường công ty

Lưu ý: Khi có nhân sự đăng bài viết mới trên tường công ty, tất cả nhân viên công ty sẽ nhận được thông báo về bài viết đó

Bước 2: Thảo luận các bài viết trên tường công ty

Mỗi thành viên công ty đều có thể thảo luận trong các bài đăng trên tường công ty, để thực hiện thảo luận, bạn thực hiện các bước sau:

  • Chọn Tường công ty
  • Nhập thảo luận dưới mỗi bài đăng trên Tường công ty
  • Chọn icon cập nhật  để đăng thảo luận

 Lưu ý: Khi bạn thảo luận về một bài đăng trên tường công ty, hệ thống sẽ có thông báo đến những nhân sự cùng thảo luận trên bài đăng đó

Cập nhật lần cuối vào ngày 20/12/2121