Có mấy cách tính giá tại Bảng giá?

Cập nhật lần cuối vào ngày 15/09/2020