083.483.8888
Đăng ký
Upsell Cross sell: Nghệ thuật tăng doanh thu cho doanh nghiệp
08/12/2021
7824

Upsell và Cross sell: Nghệ thuật tăng doanh thu cho doanh nghiệp

Upsell (bán hàng gia tăng sản phẩm) và Cross sell (bán chéo sản phẩm) là hai trong số những kỹ năng bán hàng thường hay được các doanh nghiệp sử dụng. Hai kỹ thuật này không chỉ giúp doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận mà còn xây dựng lòng trung thành của khách hàng. Tuy

Đọc tiếp
Zalo phone