Nguyên tắc Pareto (Nguyên tắc 80/20) là gì? Cách áp dụng trong kinh doanh

Trong lý thuyết quản lý, có một nguyên tắc quan trọng được gọi là quy tắc 80-20 hay Nguyên tắc Pareto. Ý tưởng này được hình thành bởi nhà...

Quy luật Pareto: Quy luật vàng trong quản trị doanh nghiệp  

Trong môi trường kinh doanh hiện nay, quy luật Pareto (quy luật 80/20) đang dần trở thành một quy tắc vàng giúp các nhà quản trị đưa ra được...

Zalo phone