Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp | 1Office

Bộ công cụ mang tính cách mạng trong việc điều hành quản trị doanh nghiệp

chào mừng bạn đến 1office


1-6

SOCIAL
Nơi chia sẻ thông tin nội bộ, cá nhân, nơi đăng tải cảm xúc của nhân sự

2-2

LỊCH BIỂU
Hiển thị thời gian biểu của cá nhân hay công ty, quản lý thời gian chặt chẽ không bỏ sót

3-2

TÀI LIỆU
Quản lý tài liệu của từng nhóm và cá nhân, chia sẻ nhanh và phân quyền cho tài khoản khác

10

CÔNG VIỆC
Quản lý trên từng công việc, giám sát theo dõi chi tiết người thực hiện và tiến độ

8-1

NHÂN SỰ
Quản lý chi tiết thông tin đến từng nhân sự, hỗ trợ tìm kiếm nhanh

5-2

ĐƠN TỪ
Làm giảm các giấy tờ trình lên trên, tiếp kiệm thời gian khi tất cả đơn từ được tạo từ hệ thống

12

KPI
Triển khai chiến lược lãnh đạo thành mục tiêu quản lý, cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân

6-2

TÀI SẢN
Quản lý chi tiết tài sản cho từng cá nhân, phòng ban hay chi nhánh

7-1

MARKETING
Chăm sóc tư vấn và triển khai sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng

9

BÁN HÀNG
Quản lý hàng hóa, đơn hàng và hợp đồng và giao cho từng người phụ trách

8-1

CSKH
Phần mềm quản lý chăm sóc cho từng khách hàng, tạo ra liên hệ cầu nối chăm sóc cho hai bên

11

BÁO CÁO QUẢN TRỊ
Báo linh động, tự soạn thảo báo cáo hoặc lấy từ các phân hệ tương đương và thống kê


Phân hệ báo cáo động


Đây là hệ thống đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cho phép khách hàng tự động cấu hình các mẫu báo cáo như đang thao tác trên excel. Phân hệ được coi như một "lát cắt" tổng hợp về sức khỏe của một doanh nghiệp.


Chi tiết

Quy trình động
một mắt xích hoàn hảo


Tính năng cho phép người quản trị có thể cấu hình một quy trình công việc hoàn toàn tự động. Nó như một mắt xích để nối các phân hệ, đối tượng trên 1Office lại với nhau. Nó tự động hóa 100% các quy trình công việc dạng lặp đi lặp lại trong một doanh nghiệp.


Chi tiết


WORKPLACE
ỨNG DỤNG VÀ ĐỒNG BỘ


Linh động trên mobile

Mỗi cá nhân, tổ chức hay một doanh nghiệp sẽ có những nhu cầu sử dụng theo những cách khác nhau. Và với 1Office, chúng tôi không ngại thay đổi để đáp ứng cho bạn – khách của chúng tôi. Bạn sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời với 1Office trên nhiều thiết bị di động khác nhau.
Hãy là người lựa chọn thông minh cho chính bạn.


khách hàng tiêu biểu

 
 
KHÁCH HÀNG


Thành công của khách hàng
là sứ mệnh của chúng tôi


Khách hàng

Người dùng

Tính năng