LƯƠNG GROSS LÀ GÌ? VIỆC NHẬN LƯƠNG GROSS HAY LƯƠNG NET THÌ CÓ LỢI HƠN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG? - 1Office

LƯƠNG GROSS LÀ GÌ? VIỆC NHẬN LƯƠNG GROSS HAY LƯƠNG NET THÌ CÓ LỢI HƠN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG?