Quản lý hợp đồng_HRM – 1 Office

Quản lý hợp đồng_HRM

Giới thiệu

Hợp đồng lao động là một khế ước của doanh nghiệp và người lao động. Đây là nơi quy định các ràng buộc giữa hai bên, được pháp luật cho phép và bảo vệ. Thường các doanh nghiệp mới quản lý file cứng của hợp đồng lao động chưa số hóa nó để quản lý. Tính năng này cho phép số hóa các thông tin cơ bản của hợp đồng để quản lý, việc quản lý này giúp cho việc lưu trữ, tra cứu thông tin nhanh chóng chính xác.

Quản lý thông tin hợp đồng

Trong hợp đồng có quy định rất nhiều thông tin cần phải quản lý và là căn cứ để giải quyết các chế độ cho nhân viên. Vì vậy 1Ofice chúng tôi đã xây dựng chức năng quản lý hợp đồng, để lưu trữ lại thông tin cần thiết cho hai bên. Ngoài ra, các dữ liệu về lương, phụ cấp, vị trí, chức vụ, phòng ban trong hợp đồng lao động sẽ được cập nhật tự động vào hồ sơ nhân sự. Đây sẽ là cơ sở để tính toán lương thưởng cho người lao động.

Chức năng quản lý

  • Tạo hợp đồng lao động: Khi hợp đồng này hết hạn, cán bộ quản lý tạo một hợp đồng mới. Hệ thống sẽ tự động tạo mới hợp đồng tiếp theo của hợp đồng này.
  • Cài đặt loại hợp đồng: Người quản trị có thể cài đặt các loại hợp đồng, thời gian hợp đồng, cho phép đóng bảo hiểm hay không, cho phép nghỉ phép hay không
  • Cài đặt cảnh báo hợp đồng: Đây là tính năng nâng cao, giúp người quản trị cài đặt mọi cảnh báo liên quan đến hợp đồng như: cảnh báo hợp đồng quá hạn, sắp đến hạn, cần thanh lý ….
  • Gia hạn hợp đồng: Cho phép người quản lý gia hạn hợp đồng cho người lao động
  • Thanh lý hợp đồng: Khi hợp đồng hết hạn, hoặc vì lý do gì đó người quản lý có thể thanh lý hợp đồng này
  • Đính kèm file: Cho phép đính kèm các file liên quan đến hợp đồng này như file scan hợp đồng, bằng cấp …
  • Biểu mẫu: Các file biểu mẫu có sẵn phục vụ cho việc in hoặc xuất file xuống, hệ thống tự động cập nhật thông tin vào biểu mẫu này